BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Tytuł
Wprowadzanie zmian organizacyjnych w kontekście przezwyciężania zjawisk kryzysowych organizacji
Introducing Organizational Changes in Context Dealing with Crisis Occurrences of an Organization
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 193-201, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Sytuacje konfliktowe, Zarządzanie w kryzysie
Organisational change, Change management, Conflict situations, Crisis management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule autorzy rozważają możliwości, charakter, tempo i zakres dokonywania zmian przez pryzmat zjawisk kryzysowych organizacji.

A need of effectuating and differentiating organizational changes depending on character of crisis occurrences was justified. A classification of organizational changes in context of crisis occurrences was presented. A ways of reacting in crisis situation and crisis of an organization were characterized. The most important methods of introducing changes in crisis occurrences were pointed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2001), Powodzenie procesu wprowadzania zmian w wcinir,-kach kryzysu organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916, AE, Wrocław.
  2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J. (2001), Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
  3. Koźmiński A.K., Obłój K. (1988), Dynamika zmian organizacyjnych (V). Zmiany innowacyjne, "Przegląd Organizacji", nr 10.
  4. Lichtarski J, (1999), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota relacje, problemy stosowania, "Przegląd Organizacji", nr 1.
  5. Niedbała B. (1999), Balanced Scorecard jako narzędzie pomocne w restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] Wyzwanie rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE, TNOiK, Kraków.
  6. Skalij J. (2000), Zmiana jako czynnik neutralizacji kryzysu w organizacji, "Management", vol. 4, nr 2.
  7. Stoner J.A., Wankel Ch. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
  8. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria t praktyka zarządzania, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
  9. Zabłocka-Kluczka A. (2001), Zarządzanie w kryzysie - doświadczenia polskich przedsiębiorstw. Badanie i identyfikacja przyczyn i następstw kryzysów oraz podejmowanych działań antykryzysowych, Politechnika Wrocławska, Raport Serii SPR nr 11, Wrocław.
  10. Zabłocka-Kluczka A. (2002), Wykrywanie i przezwyciężanie zjawisk kryzysowych organizacji, rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu