BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zegar Tomasz
Tytuł
Procesy integracji obszaru metropolitalnego Warszawy
The Integration Processes within the Metropolitan Area of Warsaw
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2003, nr 1, s. 75-95, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Obszar metropolitalny, Integracja regionalna
District, Metropolitan area, Regional integration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warszawa
Warsaw
Abstrakt
Badania dotyczą identyfikacji powiązań między gminami obszaru metropolitalnego Warszawy, określenia ich charakteru i siły. W artykule skupiono się na współpracy miedzy jednostkami obszaru jako istotnym elemencie integracji. Podjęto także próbę oceny stopnia integracji obszaru metropolitalnego. Badania opierały się na danych z ankiet rozesłanych do władz lokalnych gmin WOM. Analizą objęto partnerów, przebieg oraz cel współpracy. Podsumowaniem tej części artykułu jest mapa sieci współpracy. Na podstawie kierunków i intensywności współpracy wydzielono obszary integracji oraz zaznaczono istnienie powiązań pasywnych i aktywnych. (abstrakt oryginalny)

This research concerns the relations between the community of metropolitan area of Warsaw, their character and influence. The article is focused on cooperation between the units of area, which is considered to play an essential role in the process of integration. The attempt has been made to estimate the scale and range of integration on metropolitan area. The research is based on surveys (questionnaires) answered by the local authorities of metropolitan area's community. The analysis covers different partners, cooperation between them, as well as its aims and results. One of the major outcomes of the research is a map describing the network of interrelations. Different zones of integration together with passive and active connections were identified on the basis of directions and intensity of cooperation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M., 1998, La société en réseau, Paris: Fayard, za: B. Jałowiecki, 1999, Metropolie, Białystok: WSFiZ.
 2. Chmielewski J.M., 1995, Studium możliwości rozwoju obszaru metropolitalnego Warszawy (główny projektant J.M. Chmielewski), Warszawa: Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy.
 3. Chojnicki Z., 1996, "Region w ujęciu geograficzno-systemowym" (w:) T. Czyż, Podstawy regionalizacji geograficznej, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 4. Gontarski Z., 1980, "Obszary metropolitalne w Polsce", Biuletyn KPZK PAN, z. 109.
 5. Gottdiener M., 1994, The New Urban Sociology, New York: Mc Graw Hill.
 6. Grzeszczak J., 1999, "Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej", Prace Geograficzne, nr 173, Wrocław: PAN IGiPZ.
 7. Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: WSFiZ.
 8. Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 9. Knapp Z., 1983, Aglomeracja warszawska. Analiza trendów rozwoju przestrzennego, Warszawa: PWN.
 10. Lier K., 1965, "Region metropolitalny Warszawy - próba delimitacji", Biuletyn KPZK PAN, z. 35.
 11. Potrykowska A., 1985, "Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy", Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, nr 5.
 12. Soldatos P., 1987, La nouvelle génération des villes internationales, Montreal, cyt. za: B. Jałowiecki, 1999, Metropolie, Białystok: WSFiZ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu