BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Agnieszka, Wiśniewska-Szałek Agata
Tytuł
Zmiany w charakteryzowaniu efektywnego menedżera w ewolucji teorii przywódczych
Changes in Describing the Virtues of an Effective Manager in Evolution of Leadership Theories
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 225-233, bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menedżer, Menedżer skuteczny, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Przywództwo
Enterprise management, Manager, Effective manager, Managers in a enterprise, Leadership
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zarys sylwetki menedżera oraz omówiono klasyczne i współczesne teorie przywódcze.

The article points the importance of leadership for success of modern enterprises. Authors of this article also tries to show many different theories of leadership effectiveness and their evolution. After that authors try to compare them and characterize effective manager. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bass B.M. (1985), Leadership: Good, Better, Best, "Organizational Dynamics", vol. 13, nr 3.
 2. Bass B.M (1990), Bass and Stogdill's Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, Free Press, Riverside, New York.
 3. Blake R.R., Mouton J.S. (1985), The New Managerial Grid 111, Gulf Publishing, Houston.
 4. Blake R.R., Mouton J.S. (1981), The Versatile. Manager: A Grid Profile, Dow Jones-Irvin, Homewood.
 5. Bratnicki M. (1996), Przywództwo menedżerskie, "Humanizacja Pracy", nr 1-2.
 6. Caminiti S. (1995), What Team Leaders Need to Know, Fortune.
 7. Chmiel N. (2002), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 8. Fiedler F.E. (1967), A Theory of Leadership Effectiveness, McGraw-Hill, New York.
 9. Fiedler F.E. (1965), Engineer the Job to Fit the Manager, "Harvard Business Review", wrzesień--październik, nr 5.
 10. Goleman D., Boyatzis R., McKee A. (2002), Naturalne przywództwo, Wrocław-Warszawa.
 11. Hersey P., Blanchard K.H. (1988), Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New York.
 12. Hersey P., Blanchard K.H. (1974), So You Want To Know Your Leadership Style?, "Training and Development Journal", February.
 13. Kirkpatrick S.A., Locke E.A. (1991), Leadership: Do Traits Matter?, "Academy of Management Executive", May.
 14. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 15. Levin K. (1993), Field Theory and Experiment in Social Psychology: Concepts and Methods, "American Journal of Sociology", nr 44.
 16. Levin K., Lippitt R. (1938), An Experimental Approach to the Study of Autocracy and Democracy: A Preliminary Note, "Sociometry", nr 1.
 17. Levin K., Lippitt R., White R.K. (1939), Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates, "Journal of Social Psychology", nr 10.
 18. Likert R. (1961), New Patterns of Management, McGraw-Hill, New York.
 19. Lippitt R. (1940), An Experimental Study for the Effect of Democratic and Authoritarian Group Atmospheres, University of Iowa Studies in Child Welfare, nr 16.
 20. Lippitt R., White R.K. (1939), Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates, "Journal of Social Psychology", nr 10.
 21. McCall M.W., Lombardo M.M. (1983), Off the Track: Why and How Successful Executives Get Derailed, Center for Creative Leadership, Greensboro.
 22. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 23. Stogdill R.M. (1974), Handbook of Leadership, New York.
 24. Stogdill R.M. (1948), Personal Factors Associated with Leadership: A Survey of the Literature, "Journal of Psychology", nr 25.
 25. Yago A.G. (1988), The New Leadership, Prentice Hall, New York.
 26. Yukl G.A. (1989), Leadership in Organizations, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu