BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaki Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Ocena efektywności a kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Evaluating Effectiveness and Creating Enterprise Value
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 731, s. 107-121, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Ocena działalności przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Efektywność przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Performance evaluation of enterprises, Enterprise value, Enterprise effectiveness, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z celów przedsiębiorstwa jest kreowanie wartości. W pracy mówiono efektywność przedsiębiorstwa, w szczególności możliwości jej pomiaru, poprzez zastosowanie odpowiednich mierników efektywności. Wartość przedsiębiorstwa została przedstawiona na tle procesu oceny jego efektywności.

Modern finance theory holds the enterprise's main objective to be the maximisation of market value. The owner, who expects an increase in the value of capital invested in the enterprise, has the same objective. Separating the ownership function from the management function has also led to the search for new instruments to ensure this objective is met, as well as to the application of appropriate measures to evaluate the enterprise's effectiveness. In this manner, inter alia, the concept of "managing enterprise value" has emerged in business practise. Using this concept as an instrument of owner control would require combining the system of evaluating enterprise performance with indicators that reflect the process of creating enterprise value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Kraków 1988.
 2. Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 3. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 4. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 5. Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE, Seria specjalna: Monografie, nr 84, Kraków 1988.
 6. Dobija M., Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 7. Dresler Z., Finanse a mikroefektywność gospodarowania. Analiza glównych koncepcji teoretycznych, Zeszyty Naukowe AE, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1988, nr 82.
 8. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 9. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 10. Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 11. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 12. Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 13. Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 14. Helbling C., Unternehmensbewertung und Steuern, IdW-Verlag GmbH, Düsseldorf 1991.
 15. Jaki A., Maksymalizacja wartości jako cel przedsiębiorstwa i instrumenty jego realizacji [w:] Zarządzanie finansami. Biznes, bankowość i finanse na rynkach wschodzących, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 16. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przestanki, procedury, metody. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 17. Jeżak J., Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 18. Kochalski C., Budowanie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o analizę rentowności sprzedaży [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004.
 19. Michalskí M., Zarządzanie przez wartość, WIG PRESS, Warszawa 2001.
 20. Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. II: Finanse przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 21. Pawłowski J., Efektywność przedsięwzięć gospodarczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 6.
 22. Pomiar pieniężny działalności przedsiębiorstwa, red. B. Siwoń, PWE, Warszawa 1989.
 23. Rappaport A., Shareholder Value. Wertsteigerung als Maßstab für die Unterneh-mensführung, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
 24. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 25. Schierenbeck H., Lister M., Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unterneh-niensfiihrungy'R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 2002.
 26. Skoczyłaś W., Problem pomiaru i oceny tworzenia wartości w erze informacji [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 27. Skoczylas W., Niemiec A., Wartość poznawcza deterministycznego modelu wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa uwzględniającego przepływy pieniężne [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004.
 28. Skoczylas W., Wartość przedsiebiorsnva w systemie jego oceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 29. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 30. Wertmanagement. Ein Instrument zur Steigerung des Unternehmenswertes, Hrsg. von H. Pernsteiner, Linde Verlag, Wien 2001.
 31. Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 1994.
 32. Współczesne problemy rachunkowości, red. A. Jarugowa, PWE, Warszawa 1991.
 33. Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman i A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu