BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Sabina
Tytuł
Od przetrwania do budowania kompetencji studentów. Analiza zmian w wybranej szkole niepublicznej
From the Survival to the Creation of Students' Competence. The Analysis of Changes in a Chosen Non-Public School
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 286-295, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, System edukacji, Jakość kształcenia, Kształcenie dorosłych, Wykształcenie
Higher education, Education, Educational system, Quality education, Adult education, People's education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba wskazania istotnych wyzwań stojących przed współczesną edukacją uniwersytecką. Badania oparto na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

The aim of this article is the attempt to indicate crucial challenges for contemporary university education. Objects of analyses are instructions, formulated in Polish literature, about postulated changes in methods of students' education and changes occurring at the Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. The article is concentrated on three kinds of challenges: relation: student - school, forms and content of teaching. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abakanowicz R. (2005), Oczekiwania studentów w stosunku do nauczycieli akademickich w oparciu o wewnętrzną ewaluację, [w:] Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, TransHumana, Białystok.
 2. Bauman T. (2005), Studia magisterskie i licencjackie - komplementarność i zróżnicowanie, [w:] Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, TransHumana, Białystok.
 3. Błachnio A. (2002), Kształcenie wyższe - narzuconym czy intencjonalnie wytyczonym zadaniem w perspektywie przyszłości młodych dorosłych?, "Europejczycy", nr 4 (2).
 4. Borowik B., Borowik R. (2002), Technologie informatyczne a zmiany w procesie kształcenia szkoły wyższej, "Innowacje w Edukacji Akademickiej", nr 2, Łódź.
 5. Gonicka J., Nowakowska I. (2002), Internet a nauczanie, "Innowacje w Edukacji Akademickiej", nr 2, Łódź.
 6. Gutek G.L. (2003), Filozoficzne t ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk.
 7. Karwińska A., Karwiński M. (2005), Perspektywy doskonalenia dydaktyki. Dwa punkty widzenia, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 8. Konarska E. (1997), Wykorzystanie kejsów i innych metod aktywizujących w kształceniu ( na poziomie licencjata), [w:] Studia licencjackie dla potrzeb biznesu; dotychczasowe doświadczenia i dalsze perspektywy, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, Łódź.
 9. Kupisiewicz C. (2000), Dydaktyka ogólna, Graf Punkt, Warszawa.
 10. Lubina E. (2005), Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 11. Łaguna M. (2004), Szkolenia, GWP, Gdańsk.
 12. Macioł S. (2003), Wymagania pracodawców wobec absolwentów studiów wyższych, [w:] Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiach menedżerskich, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, Łódź.
 13. Matczak A. (2001), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS, Podręcznik, Pracownia testów Psychologicznych FTP, Warszawa.
 14. Mosakowski R. (2002), Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy Gdańsk.
 15. Nalaskowski S. (1997), Metody nauczania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 16. Okoń W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 17. Olszewski A. (2003), Pora na zespoły. Zmiana kompetencji wynikająca z przejścia na system zarządzania projektami, "Personel", nr 2.
 18. Pawłowski K. (2004), Społeczeństw wiedzy szansą dla Polski, Kraków.
 19. Polok G., Wachstiel K. (2005), Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne jako element doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 20. Semków J. (2005), Szanse aktywności edukacyjnej w kształtowaniu człowieka kulturalnego; znaczenie nauczyciela - mentora w dyskursie interakcyjnym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 21. Silberman M., Auerbach C. (2004), Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Skłodowski H. (2002), Pomoc psychologiczna jako element doradztwa zawodowego w epoce globalizacji na przykładzie Polski, materiały konferencyjne - Światowy Kongres Poradnictwa Zawodowego pt. "Doradca - profesja, pasja, powołanie?", Warszawa.
 23. Spitzberg B.H., Cupach W.R. (2002), Interpersonal Skills, [w:] Handbook of Interpersonal Communication, red. H.L. Knapp, J.A. Daly, Thousand Oaks, Sage.
 24. Stasiak M.K. (2001), Koncepcja kształcenia podmiotowego wprowadzona w Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi, [w:] Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce, red. J. Szabłowski, Warszawa-Białystok.
 25. Szczepańska-Woszczyna K. (2003), Studia wyższe i absolwenci wyższych szkól ekonomicznych w opinii pracodawców, [w:] Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, Łódź.
 26. Śliwińska K. (2005), Wizja szkoły wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych na tle postaw i aspiracji młodzieży akademickiej, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 27. Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 28. Uniwersytet Ludowy - szkoła dla życia (2003), red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Wieżyca.
 29. Wcisło A., Wcisło R. (2002), Rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie dydaktyką na uczelni wyższej, [w:] Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unia Europejską, red. J. Szabłowski, Kielce-Białystok.
 30. Wereda W. (2005), Metoda studium przypadku w dydaktyce nauk o zarządzaniu, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 31. Wróblewska W. (2005), Autoedukacja studentów jako przedmiot badań dydaktyki szkoły wyższej, [w:] Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie, Białystok. From the Survival to the Creation of Students' Competence. The Analysis of Changes in a Chosen Non-Public School
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu