BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piesik Lech
Tytuł
Cyberzarządzanie
Źródło
Gazeta Bankowa, 2007, nr 34, s. 37-40
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Zarządzanie procesami, Zarządzanie w procesie zmian
Processing management, Process management, Management under change process
Uwagi
Zawiera wykresy: [1] Przyczyny zarządzania procesami w działach IT, w firmach z udokumentowanymi procesami biznesowymi, [2] Zarządzanie procesowe w działach IT, [3] Zarządzanie procesowe w branżach, w których procesy biznesowe są udokumentwane (w proc.)
Abstrakt
Prawa wolnego rynku są bezwzględne. O sukcesie firmy decyduje klient, a więc o jego względy zabiegają wszyscy handlowcy. Skuteczni będą tylko wtedy, gdy cała firma będzie działała sprawnie. Dla przed­się­bior­stwa, któ­re­go nad­rzęd­nym ce­lem jest zwięk­sze­nie zy­sków po­przez za­sto­so­wa­nie opty­ma­li­za­cji i au­to­ma­ty­za­cji pro­ce­sów za­cho­dzą­cych w fir­mie, Bu­si­ness Pro­cess Ma­na­ge­ment jest na­rzę­dziem osią­gnię­cia te­go ce­lu. Suk­ces to efekt cią­głe­go pro­ce­su po­pra­wy, kon­tro­li i udo­sko­na­la­nia pro­ce­sów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu