BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szablewski Andrzej
Tytuł
Warunki skuteczności regulacji cen w elektroenergetyce
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 1-2, s. 12-29, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Mechanizmy cenowe, Ceny energii, Ceny paliw
Price mechanism, Energy prices, Fuel prices
Abstrakt
Tematyka opracowania bezpośrednio nawiązuje do trwającej już 10 lat reformy polskiej elektroenergetyki, która według pierwotnych zamierzeń doprowadzić miała już w połowie lat 90. do uruchomienia mechanizmów konkurencji oraz proefektywnościowej regulacji cen. Mechanizmy te - zdaniem autora - praktycznie nadal nie funkcjonują w szerokim zakresie, a sytuacja w zakresie praktyki regulacji cen jest niepokojąca. W kwestii sposobu regulacji cen dyskusje nad zastosowaniem metody pułapowej lub metody tradycyjnej ustępują miejsca poszukiwaniom takich rozwiązań w zakresie konstrukcji formuły i warunków jej stosowania, które zapewnią jej skuteczność w osiąganiu podstawowych celów regulacji. Autor przedstawia te cele ogniskując następnie uwagę do kilku kluczowych dla skuteczności tej metody regulacji cen i zagadnień związanych ze sposobem stosowania tego rodzaju instrumentu regulacyjnego. Dotyczą one konstrukcji samej formy pułapu, szacowania parametru X, długości okresu regulacji oraz procedur regulacyjnych w okresie regulacji i w czasie tzw. przeglądu regulacyjnego. W artykule autor opiera się na doświadczeniach brytyjskich.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balzhisher R., [1995], Technology - Its only Begun to Make a Difference, The Electricity Journal, May 1995.
 2. The Benefits and Deficiencies of Energy Sector Liberalization. Volume III Case Studies - Section 1
 3. EUROPE Case study: The United Kingdom, [1998], World Energy Council.
 4. Bradbury M., [1998], Konkurencja i nowe rozwiązania regulacyjne na rynku telekomunikacyjnym w Wielkiej Brytanii, w: Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, red. Andrzej Szablewski, Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych "Monografie" nr 10 Warszawa.
 5. The Distribution Price Control, Proposals, [1994], Office of Electricity Regulation, August, 1994.
 6. Haring J., [1996], Sharing Under Price Cup: US Perspective. Prepared for Officce of Gas Supply, Strategic Policy Research.
 7. Helm D. and Jenkinson T., (ed.) [1998], Competition in Regulated Industries, Oxford University Press, Oxford.
 8. De Jong J., [1999], Basic Principles for the Assessment of the Proposals for the Structure of Network Tares by Dte, opracowanie prezentowane na: Seminar on criteria for electricity tariffs and pricing in Europe, Rome, 8th October 1999.
 9. Kahna A.E., [1990], The Economics of Regulation, The MIT Press, Vol. II.
 10. Schmidt M., [2000], Perfomanced-Based Ratemaking: Theory and Practice, Public Utilities Reports, Inc. Vienna, Virgina.
 11. Steward-Smith M.C., [1995], Industry Structure and Regulation, Policy Research Working Papers 1419 The World Bank February.
 12. Szablewski A., [1992], Teoretyczne przesłanki deregulacji infarstruktury, Ekonomista, 1992 nr 3.
 13. Szablewski A., [2001], Po co regulacja?, Nowe Życie Gospodarcze nr 16/2001.
 14. Szablewski A., [1998], Dylematy wyboru metody regulacji cen energii i paliw, Gospodarka Narodowa 2-3/1998.
 15. Szablewski A., [1999a], Liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu w krajach Unii Europejskiej, niepublikowane opracowanie przygotowane na zlecenie Agencji Rynku Energii w ramach prac nad przygotowaniem Założeń Polityki Energetycznej państwa do 2010 roku, kwiecień 1999.
 16. Szablewski A., [1999b], Przegląd cenowy w praktyce brytyjskiej regulacji, Biuletyn Informacyjny PTEZ, marzec 1999.
 17. Szablewski A., Wesołowski L, [2001], Trudna rola operatora systemu przesyłowego, Nowe Życie Gospodarcze nr 11/2001.
 18. Thomas S., [1999], Have Privatisation Reduced the Costs of Power in Britain, Paper prepared for APER Seminar "Romanian Tariffs and Pricing Policies in the Energy Sector, Bucarest April, 1999.
 19. The Transmission Price Control Review of the National Grid Company, [1996], Office of Electricity Regulation, Fourth Consultation, August 1996.
 20. Urbański P., [1999], Analiza porównawcza 33 zakładów energetycznych działających w polskim podsektorze dystrybucji energii elektrycznej. Model regulacji porównawczej, Urząd Regulacji Energetyki, wrzesień 1999.
 21. Yajima M., [1997], Deregulatory Reforms of the Electricity Supply Industry, Quorum Books.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu