BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendel Tadeusz
Tytuł
Partycypacja w zarządzaniu wyzwaniem dla przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 329-337, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Stowarzyszenie Polski z WE, Prawo WE
Labour law, Personnel participation in management, Poland's Association with the EC, European Community law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały główne wartości partycypacji w zarządzaniu oraz prawne aspekty tego zjawiska. Poruszone zostały problemy prawnego ujednolicenia obowiązujących przepisów prawnych w zakresie udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Różnorodność uregulowań prawnych i konieczność ich ujednolicenia jest wyzwaniem dla przedsiębiorstw polskich w XXI w. Partycypacja w zarządzaniu przedsiębiorstwami posiada wiele aspektów. Obok aspektu społecznego i ekonomicznego istotny jest aspekt prawny, szczególnie aktualny w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main values of participation in management and the legal aspects of it. It particularly focuses on the issue of harmonizing different legal systems dealing with employee participation in the management of a company. The diversity of those systems and the need to harmonize them is an important matter facing Polish companies in the 21st century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk S., (2001): Dyrektywa o Europejskich Radach Zakładowych, http://www.republika.pl./spchnszz.
  2. Matey-Tyrowicz M., (2000): Standardy Unii Europejskiej w dziedzinie pracy i spraw socjalnych, htpp://www.negocjacje.gov.p/pub/pdf/.
  3. Mączyński J., (1996): Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
  4. Mendel T., (2001): Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo AE, Poznań.
  5. Słownik wyrazów obcych (1980): PWN, Warszawa.
  6. Stelina J., (1994) Implementacja Dyrektywy Rady 94/45/EC z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia europejskich rad zakładowych lub trybu informowania i zasięgania opinii pracowników w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, http://www.republika.pl./spchnszz/.
  7. Walczak K., (1999): Europejskie prawo pracy, C.H. Beck, http://www.republika.pl/spchnszz/
  8. Wratny J., (1996): Europejska Rada Zakładowa, PiP 8,9.
  9. Wratny J., (1994): Partycypacja pracownicza w prawie europejskim, rozwój wśród przeciwieństw, IpiSS, Warszawa.
  10. Zaborowska B., (2001): Dialog społeczny a proces negocjacji akcesyjnych, htpp://www.negocjacje.gov.p/publpdf/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu