BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek
Tytuł
Kierunki zmian organizacyjnych przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 291-297, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Globalizacja gospodarki, Zmiany organizacyjne, Struktura przedsiębiorstwa, Modelowanie struktury organizacyjnej, Przegląd literatury
World economy, Economic globalization, Organisational change, Structure of company, Organisational structure modeling, Literature review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Globalizacja gospodarki światowej umożliwia przedsiębiorstwom rozwój terytorialny, zmienia zasady konkurencji i współpracy między podmiotami, powodując równocześnie znaczny wzrost burzliwości otoczenia. W opracowaniu podjęto próbę wskazania kierunków zmian struktur organizacyjnych przedsiębiorstw wynikających z globalizacji gospodarki światowej. Obok zmian polegających na spłaszczaniu struktur, decentralizacji i zmniejszeniu formalizacji wskazano takie kierunki jak umiędzynarodowienie (tworzenie oddziałów zagranicznych), heterogeniczność i wirtualizacja struktur organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The globalization of world economy paved way for geographical expansion of enterprises. It has revolutionized principles of competition and co-operation between economic subjects, subsequently, challenging the entities with a very turbulent setting. The paper focuses on the readjustment of firm's organizational structures to new conditions in international economy. Beside factors such as decentralization, flattening of organizational structures, and loosening formal procedures, some other trends have been described. These were, among others, internationalization (setting up new branches abroad), heterogeneity (adjusting firm-specific elements to fit the distinct features of an environment or country), and making organizational structures become virtual. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski A., (1998): Pułapy i pułapki globalizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 2. Bieniok H., Rokita J., (1984): Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.
 3. Crozier M., (1993): Przedsiębiorstwo na podsłuchu - jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Gierszewska G., Wawrzyniak B., (2001): Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Poltext, Warszawa.
 5. Handy Ch., (1996): Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 6. Internetowa baza czasopism Elseviera: www.sciencedirect.com (data pobrania 18.04.2002).
 7. Internetowa baza czasopism Proquest: www.bellhowell.infolearning.com (data i pobrania 10.03.2002).
 8. Jasiński L., (2000): Integracja regionalna w warunkach globalizacji gospodarki światowej. Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 9. Koczorowska I., (2002): Specyficzne cechy zespołu wirtualnego. "Przegląd Organizacji" nr 3.
 10. Krupski R., Przybyła M., (1996): Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań. Ossolineum, Wrocław.
 11. Lurey J., Raisinghani M., (2001): An empirical study of best practises in virtual teams. Information and Management vol. 38, issue 7.
 12. Robbins S., DeCenzo D., (2002): Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa.
 13. Senge P. (2000): Piąta dyscyplina. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 14. Steinmann H., Schreyögg G. (1998): Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 15. Strategor (1997): Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWE, Warszawa.
 16. Williamson E., Boyle A., (2000): A new structure for a new millennium. Management Services.
 17. Zorska A., (2002): Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu