BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klamut Mirosława
Tytuł
Uwarunkowania integracji monetarnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej ze strefą euro
Conditions for Monetary Integration of the Countries of Eastern and Central Europe with Euro Area
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 9-24, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Integracja monetarna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski System Walutowy (ESW)
Economic and political integration of Europe, Monetary integration, Economic and Monetary Union (EMU), European Monetary System (EMS)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono etapy przejścia do unii walutowej "starych" członków Unii oraz warunki wejścia do unii walutowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dokonano analizy warunków, które musza być spełnione do osiągnięcia konwergencji realnej. W celu dobrego funkcjonowania unii walutowej ważne jest, aby gospodarki wszystkich członków unii charakteryzowały się strukturami gospodarczymi szybko absorbującymi negatywne skutki wstrząsów.

Entering the monetary union by the countries of Central and Eastern Europe is not only a long term investment in the economic growth of these countries but, it is also a sign of understanding the necessity for carrying many renouncement and adjustment cost. The author in the article considers the advantages and costs of entering the euro area by these new perspective members. It is concluded that a longer membership in the ERM II leads not only to the achievement of a better nominal convergence (at a level of formal criteria) but it also enables a full convergence process to occur. It is further concluded that having the independent monetary policy can compensate for a negative consequence of lower dynamics of the economic development, both for the society and for the economy. The author points to the time asymmetry in the occurring costs and advantages during the process of joining the euro area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bielecki S., Konstrukcja i funkcjonowanie mechanizmu kursowego ERMII a polska strategia wejścia do strefy euro, [w:] Studia europejskie, red. E. Małuszyńska, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 59, Poznań 2005.
 2. De Grauwe P., Unia walutowa, P WE, Warszawa 2003.
 3. Fidrmuc J., The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria - Intraindustry Trade and EMU Enlargement, "LICOS Discussion Paper" 106.
 4. Frankel J.A., Rose A.K., The Enodogeneity of the Optimum Currency Area Criteria, "NBER Working Paper" 1996, nr 5708.
 5. Hansen J.D., Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 6. Lutkowski K., O sposobie integracji Polski z obszarem euro. Niektóre dyskusyjne punkty, [w:] Strategia polityki pieniężnej po 2003 r., "Bank i Kredyt" 2003, nr 7.
 7. Lutkowski K., Od złotego do euro. Żródla obaw i nadziei, Biblioteka Bankowca, Twigger, Warszawa 2004.
 8. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1995.
 9. Nowak-Far A., Unia Gospodarcza i Walutowa w Europie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001.
 10. Orłowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 11. Pluciński E., Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach globalizacji - wyzwania dla Polski,[w:] Globalizacja a stosunki międzynarodowe, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonidas, PWN, Warszawa 2004.
 12. Tymoczko J.D., Reżim kursu walutowego jako jeden z czynników wspomagających "wejście Litwy do Unii Gospodarczej i Walutowej, "Bank i Kredyt" 2004, nr 11-12.
 13. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Łódź 1999, s. 269-322.
 14. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004.
 15. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa 2004. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, red. Z. Brodecki, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu