BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Jarosław
Tytuł
Spełnianie kryteriów optymalnego obszaru walutowego w kontekście powstawania szoków asymetrycznych na wybranych przykładach krajów członkowskich "piętnastki"
Fulfilling the Criteria of Optimal Currency Area (OCA) within the Context of Arising of Asymmetric Shocks on Chosen Examples of EU 15 (So Called: Old Fifthteen)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 61-72, rys., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski System Walutowy (ESW), Integracja monetarna, Optymalny obszar walutowy
Economic and Monetary Union (EMU), European Monetary System (EMS), Monetary integration, Optimum Currency Areas (OCA)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zaprezentowana w artykule analiza ma na celu znalezienie takich krajów z tzw. starej unii, które najlepiej radzą sobie z problemami gospodarczymi. Analiza uwzględnia obliczenia wielkości asymetrycznych szoków popytowych i podażowych dokonanych przez Nataszę Gilson, ponieważ są to badania obejmujące okres 1993-2003. W analizie użyto najczęściej stosowanej metody pomiaru, tj. strukturalnej autoregresji wektorowej.

The purpose of the article is an analysis of OCA criteria taking into account the problem of asymmetric shocks, which arise in the countries of the euro area. The main question the author wants to find the answer is which old EU member states can manage asymmetric shocks without cost of adjustment, especially while it appears, that common currency has not been still the source of economic development. Additionally, the economic situation of the euro area members does not look optimistic comparing to Great Britain, which does not seem to resign from its own currency. The accession of new countries to the European Union and in the future to the euro area makes the proposed analysis of fulfilling the OCA criteria within the context of asymmetric shocks more reasonable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień A., Optymalny obszar walutowy: teoria i praktyka, PWE, Warszawa 1988.
 2. Blaszkiewicz M., Wozniak P., Do Candidate Countries Fit the Optimum-Currency-Area Criteria?,Center for Social and Economic Research, Warszawa 2003.
 3. Borowski J., Podatność Polski na szoki asymetryczne a proces akcesji do Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP 2002.
 4. Cohen D., Wypłosz Ch., The European Monetary Union: an Agnostic Evaluation, CEPR Discussion Paper 200l,nr 306.
 5. Decressin J., Fatas A., Regional Labour Market Dynamic in Europe, "European Economic Review" 1995, nr 39.
 6. Dossche M., Everaert G., Measuring Inflation Persistence: a Structural Times Series Approach, Working Paper Series 495, ECB 2005.
 7. Economic Policy in EMU, Commission Economic Paper 1997, nr 12.
 8. Eichengreen B., European Monetary Unification, The MIT Press, Cambridge 2000. EMU and Labour Market Flexibility, HM Treasury, London Crown 2003.
 9. Ide S., Moe's Ph., Scope of Asymmetries in the Euro Area, National Bank of Belgium 2003.
 10. Janger J., Wagner K., Sectoral Specialization in Austria and in the EU15, Öesterreicheische National Bank 2004.
 11. Löchel H., The EMU and the Theory of OCA, Hochschule für Bankwirtschaft, Frankfurt am Main 1998.
 12. McKinnon R. I., Optimum Currency Areas, "American Economic Review" 1963, nr 9.
 13. Mongelli F., New Views on the Optimum Currency Area Theory: What is EMU Telling Us?, ECB 2002.
 14. Roach S., The Endogenous Oil Shock, Morgan Stanley, Global Economic Forum 2005.
 15. Rydeman A., The Lisbon Strategy and Business Priorities in EU25, Confederation of Swedish Enterprise 2004.
 16. The Exchange Rate and Macroeconomic Adjustment, HM Treasury, London Crown 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu