BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyński Iwo
Tytuł
Teoretyczne uwarunkowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców a pomoc publiczna w prawie UE
Theoretical Conditions of State Aid vs State Aid in European Law
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 97-109, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Gospodarka, Prawo WE, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Interwencjonizm państwa
Economic and political integration of Europe, Economy, European Community law, Subsidies granted to enteprises, Government intervention
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Pomoc publiczna z jednej strony służy przyśpieszeniu pewnych trendów (pomoc ofensywna), a z drugiej spowolnieniu innych (pomoc defensywna). Ofensywny interwencjonizm państwa polega na wspieraniu i przyspieszaniu zmian dostosowawczych w gospodarce (restrukturyzacja), a także wspieraniu tych dziedzin, które sprzyjają poprawie konkurencyjności gospodarki i poprawie jakości życia. Interwencja defensywna polega na zmniejszaniu kosztów społeczno-ekonomicznych wynikających z obiektywnych procesów starzenia się produktów i całych sektorów gospodarki, bez dokonywania zmian przystosowawczych. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców może sprzyjać optymalizacji funkcjonowania rynków tylko pod warunkiem, iż jest ona uzasadniona przeciwdziałaniem szeroko rozumianym niedoskonałościom rynków i ogranicza się do ich likwidacji.

In the paper two approaches to the analysis of the State aid are distinguished. One of them divides State aid in to two groups: offensive which aims to accomplish objectives of economic policy and a defensive one focusing on decreasing costs of economic changes. The other approach, derived directly from the analysis of different economic schools, justifies State aid by existence of such market occurrences which are not included in most of economic models such as market failures, public goods and external costs. In acquis communautaire, the issues concerning State aid are part of the competition policy, which is reserved for the European Commission. The analysis of the European law shows that the Commission allows for the State aid only when free competition fails. So it can be concluded that European regulations concerning State aid are based on these economic schools which pronounce for the limitation of State interventions in the economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, wyd. UMCS, Lublin 1992.
 2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa 1997.
 3. Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia, podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 4. Ciamaga L., Światowa gospodarka rynkowa, zmiany i struktury, PWN, Warszawa 1990.
 5. Dudzik S., Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w sprawie wspólnoty europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem, Zakamycze 2002.
 6. Klamut M., Polityka przemysłowa, [w:] B. Winiarski, Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2001.
 7. Lipowski A., Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, PWN, Warszawa 1997.
 8. Pełka P., Stasiak M., Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2002.
 9. Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w UE i w Polsce, red. A. Fornalczyk, UKIE, Warszawa 1990.
 10. Pomykalski A., Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 11. Przybyciński T., Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, SGH, Warszawa 1997.
 12. Renshaw G., Adjustment and Economic Performance in Industrialised Countries: a Synthesis,International Labour Office, Geneva 1986.
 13. State Internation in a Market Economy, za: A. Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
 14. Szyber W., Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, wyd. Key Text, Warszawa 1997.
 15. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu