BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Magdalena
Tytuł
Europejska integracja monetarna - doświadczenia Irlandii, Hiszpanii, Portugalii oraz Grecji
European Monetary Integration - Cases of Ireland, Spain, Portugal and Greece
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 38-60, rys., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Europejski System Walutowy (ESW), Euro, Integracja monetarna
, Economic and Monetary Union (EMU), Economic and political integration of Europe, European Monetary System (EMS), Euro, Monetary integration
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Irlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia
Ireland, Greece, Spain, Portugal
Abstrakt
Przedstawiono procesy rozwoju gospodarczego wybranych krajów europejskich i opisano doświadczenia z ich udziałem na drodze do integracji monetarnej z krajami strefy euro. Doświadczenia opisanych w artykule krajów kohezji: Irlandii, Hiszpanii, Portugalii i Grecji mogą być wykorzystane jako wskazówki dla skutecznych praktyk, lub służyć jako przestroga, jak działać nie należy. Analizy dokonano na podstawie opracowań, raportów i badań instytucji naukowych, organów unijnych, a także narodowych. Dane statystyczne zaczerpnięto przede wszystkim ze statystyk Eurostatu oraz statystyk narodowych.

The article presents the process of economic development of Ireland, Spain, Portugal and Greece. It describes also their experiences on the road to monetary integration with other countries of the euro zone. In the article, the course of nominal and real convergence in the analyzed countries is described, with the special focus on the form of public finance and inflation (together with Balassa-Samuelson effect). Moreover, the experience as regards participation in the ERM system, monetary policy implemented before the euro zone accession and the forecast of the future economic performance of these countries are presented. Attention is also paid to the recent events in Greece. The article is concluded with the observations about the regularities in the course of monetary integration of these countries. They can help the other European Union members which do not belong to the euro zone yet.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ayuso J.. Castro de F., Gómez Ó., The Spanish Inflation Differential: a Never-Ending Story, ECOFIN Country Focus 2004, nr 12, vol.1.
 2. BBC, http://www.bbc.co.uk.
 3. Blanchard O., Country Adjustments within Euroland, Monitoring the Central European Bank, CEPR 2001.
 4. Campos e Cunha L., Silva P., Portugal and the EMU: 1996-2001, the Crucial Years, [w:] Monetary Strategies for Joining Eur, red. G. Szapâry, Magyar Nemzeti Bank 2004.
 5. Čársky R., Klačanská M., Tvarošková A., The Exchanche Rate and its Role in the EMU Accession Process, Národná Banka Slovenska, BIATEC, t.XI, 2003 nr 8.
 6. Center on Democratic Performance, Election Results Archive ERA, http://cdp.binghampton.edu/.
 7. Centralny Urząd Statystyczny Irlandii, Central Statistics Ireland, http://www.cso.ie/Eurostat, www.europa.eu.int/comm/eurostat.
 8. Council Decision in Accordance with Article 109j(4) of the Treaty (98/317/EC), 3 maja 1998 r., opublikowana w "Official Journal"!, 139, 11.05.1998.
 9. Council Regulation 2866/1998, decyzja opublikowana w OJ L 359/1999. Council Regulation 2866/98, decyzja opublikowana w "Official Journal" L 359/1999.
 10. Decyzja 2000/427/EC, opublikowana w "Official Journal" L 167 z dnia 7 lipca 2000 r.
 11. Garganas N.C., Exchange-Rate Regimes on the Road to EMU: Lessons from Greece 's Experience, wystąpienie na seminarium Monetary Strategies for Accession Countries, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt, 28 lutego 2003 r.
 12. Gerald J.F., Managing an Economy under EMU: The Case of Ireland, The Economic and Social Institute, Dublin, maj 2004.
 13. Greece. Recent Economic Developments, Trade with Greece, Athens Chamber of Commerce and Industry 2004, nr 30.
 14. Gros D., The Irish Inflation and Price Adjustment in Euroland, CEPS Working Paper 2001.
 15. INSEAD, Fatâs A., Monetarny Policy Regimes, http://faculty.insead.fr. Kelly J., The Irish Pound: From Origins to EMU, Central Bank of Ireland, Quarterly Bulletin, wiosna 2003.
 16. Lazaretou S., Greek Monetary Economics in Retrospect: the Adventures of the Drachma, Bank of Greece, Working Paper 2003, nr 2.
 17. Ledesma-Rodriguez F., Navarro-Ibáñez M., Pérez-Rodriguez J., Sosvilla-Rivero S., On the Credibility of the Irish Pond In the EMS, "The Economic and Social Review" 2000 nr 2, vol. 3.
 18. Mateus A.M., Portugal's Accession and Convergence towards the European Union, Universidade Nova de Lisbona 2001.
 19. Ministerstwo Finansów Irlandii, Budżet 2005, http://www.budget.gov.ie/.
 20. O'Connell T., Smyth D., Real Convergence within the European Union: The Case of Ireland, wystąpienie na konferencji NBP pt. "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji", 23-24 października 2003 r.
 21. Orlowski W.M., Optymalna ścieżka do euro, Wydawictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 22. Quinn R., Financial Statement of the Minister for Finance, 23 stycznia 1996 r.
 23. Sabethai I., Greece: the Long Process of Economic and Institutional Convergence, wystąpienie na konferencji NBP pt. "Sukcesy i porażki w procesie konwergencji", 23-24 października 2003 r.
 24. Sielski D., Grecka droga do euro, "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 5(105).
 25. Sinn H.W., Reutter M., The Minimum Inflation Rate for Euroland, NBER Working Paper 8085, Cambridge 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu