BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Bernadeta, Biegun Krzysztof
Tytuł
Procedury koordynacji polityki budżetowej w krajach Unii Europejskiej i ich konsekwencje dla polityki gospodarczej
Procedures of Coordination of Budgetary Policy in EU Countries and Their Consequences for Economic Policy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 73-88, tab., rys., bibliogr.16 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Koordynacja polityki, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Budżet państwa, Finanse publiczne, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Policy coordination, Economic and political integration of Europe, State budget, Public finance, Economic and Monetary Union (EMU)
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Omówiono elementy procesu koordynacji narodowej polityki budżetowej i nadzoru podstawowych wielkości finansów publicznych, jakimi są deficyt budżetowy i dług publiczny. Przedstawiono potencjalny wpływ takiej formy koordynacji na instrumenty polityki gospodarczej państw członkowskich. W aktach prawnych Wspólnot Europejskich skonstruowano dwie procedury mające na celu dyscyplinowanie państw członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej w dziedzinie polityki budżetowej. Są to: procedura wielostronnego nadzoru i procedura nadmiernego deficytu.

One of the main aim, of the EU is strengthening the conditions for price stability and assuring strong and sustainable growth conducive to employment creation. In the opinion of many politicians and economists means safeguarding sound government finances is a solution. Fiscal discipline in the member countries of EU are provided by articles 99 and 104 of UE Treaty and regulations of the Stability and Growth Pact. They set two procedures: multilateral surveillance procedure and excessive deficit procedure, which enforce budgetary stabilization as a permanent feature of the EMU. The effective coordination of budgetary policies should ensure long-term sustainability, promote fiscal co-ordination and information sharing, and provide the flexibility to respond to shocks. It is argued that collective fiscal discipline and co-ordination are essential for a successful monetary union. Effective macroeconomic frameworks are those which are characterized by: credibility so that policymakers have public trust; flexibility allowing a prompt and timely response to economic developments; and legitimacy meaning there is widespread support for the framework. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegun K., Kryteria optymalnego obszaru walutowego w rozszerzonej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 83-92.
 2. Borowiec J., Koordynacja polityki budżetowej w strefie euro, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1033, Wrocław 2004, s. 18.
 3. Borowiec J., Unia Ekonomiczna i Monetarna, AE, Wrocław 2001.
 4. De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 5. Gros D., The Stability Pact is Dead! Long Live the Treaty?, Centre for European Policy Studies, 23.07.2005.
 6. Lutkowski K., Od złotego do euro. Źródła obaw i nadziei, Twigger, Warszawa 2004.
 7. Orban G., Szpary G., The Stability and Growth Pact from the Perspective of the New Member States,Mnb Working Paper 2004, nr 4.
 8. Oręziak L., Finanse Unii Europejskiej, PWN, Warszawa 2004.
 9. Padoan P.C, Joào Rodrigues M., Good Quality Finance Rule, European Policy Centre, Economic Governance Issue Papers 2004, nr 12.
 10. Paluszak G., Dziędziura M, Spór wokół Paktu Stabilności i Wzrostu, 1999.
 11. The Stability and Growth Pact: A Discussion Paper, UK-HM Treasury, 2004.
 12. Thygesen, N., The Stability and Growth Pact: Any Need for Revision?, A Note for the Economic and Monetary Affairs Committee of the European Parliament, 2002.
 13. Rozporządzenie nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych [OJ L 209, 02/08/1997].
 14. Rozporządzenie nr 1467/97 w sprawie przyśpieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytowi [OJ L 209, 02/08/1997].
 15. Traktat o Unii Europejskiej [OJ L 332 31/12/1993].
 16. Uchwala Rady Europejskiej z 17 czerwca 1997 r. w sprawie Paktu Stabilizacji i Wzrostu [OJ C 236 02/08/1997],
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu