BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Winiarski Bolesław
Tytuł
Wyzwania konkurencyjności a polityka rozwoju regionów w Polsce po jej wejściu do Unii Europejskiej
Challenges of Competitiveness and Policy of Regional Development in Poland After Its Accession to European Union
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 89-96, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Konkurencyjność gospodarki, Rozwój regionalny
Regions competitiveness, Economic and political integration of Europe, Economy competitiveness, Regional development
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przyspieszenie regionalnego rozwoju naszego kraju. Podstawą tych osiągnięć są unijne założenia wspólnej polityki regionalnej i zapowiedzi subwencji na rzecz Polski. Podstawowe kierunki polityki regionalnej Unii Europejskiej - wspieranie rozwoju regionów ekonomicznie opóźnionych w procesach wzrostu, wspomaganie restrukturyzacji obszarów depresyjnych i schyłkowych, a zwłaszcza regionów koncentracji tradycyjnego przemysłu - odpowiadają regionalnym problemom i wyzwaniom występującym obecnie w Polsce.

With the reference to settlements of localization theories and Marshall concept of external benefits and to own research, the author describes the challenges to be faced by the Polish economy after Poland's accession to the area of common European market points the great role of as an adequate orientated regional policy in the field of improving the competitiveness of national economy. In implementing which public policies, in respect to valid European Union's rules of free competition and restriction of forms of state's interventions, can actively influence the improvement of enterprises' environment, localization attractiveness of regions and incentives to investment, and also regulate in an important way forms, extend and quality of external benefits received by enterprises from environment. Using this function of regional policy in a specific conditions in Poland demands depiction of appropriate strategy, including in particular programs of reconstruction and development of agglomeration and metropolitan regions and regional systems of infrastructure. Author argues that polish side should also postulate the implementation of some modifications in regional policy of European Union, from the point of view of concession of superior priorities for regions affected with unemployment.(original absract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, Warszawa 1996.
 2. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Gdańsk 1991.
 3. Klamut M., Wstęp, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 4. Loesch A., Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, Warszawa 1961.
 5. Markowski T., Konkurencyjność i współpraca wewnatrzregionalna podstawą nowoczesnej polityki rozwoju regionalnego, [w:] Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. Z. Mikołajewicz, Opole 1997.
 6. Marshall A., Zasady ekonomiki, Warszawa 1976.
 7. Perspectives de Y aménagement du territoire européen, ARL-DATAR, Hannover-Paris 1992.
 8. Qui contribue à la désindustrialisation des régions fragilisées?, red. A. Sagarra, Cedimes-Neuchâtel, EDES, Neuchâtel 2000.
 9. Towards a New European Space, Hannover 1995, tłumaczenie polskie [w:] Problematyka przestrzeni, red. A. Kukliński, Warszawa 1997.
 10. Weber A., Über den Standort der Industrien, Tübingen ! 992.
 11. Winiarski B., Aglomeracje i obszary metropolitalne w strategii rozwoju regionalnego, [w:] Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, Wrocław 2001.
 12. Winiarski B., Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 13. Winiarski B., Problems of the Competitiveness of Regions against the Goals and Orientations of Strategies for the Country Regional Development, [w:] The Competetitiveness of Regions in the Polish and European Perspective, red. E. Domański, wyd. PWN, Warszawa 1999.
 14. Winiarski B., Polityka regionalna, Warszawa 1976.
 15. Wrocław u progu III tysiąclecia. Raport o mieście, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 2002.
 16. Zespól zadaniowy ds. rozwoju regionalnego w Polsce. Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu