BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pancer-Cybulska Ewa
Tytuł
O przyszłości integracji Europie - z polskiej perspektywy
About the Future of Integration in Europe - Polish View
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 110-121, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Polityka strukturalna, Strategia lizbońska
Regional policy, Economic and political integration of Europe, Structural policy, Lisbon Strategy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedstawiono uwarunkowania rozwoju integracji z punktu widzenia Polski, jako kraju członkowskiego o niskim poziomie rozwoju, zainteresowanego kontynuacją dotychczasowego modelu polityki regionalnej i polityki spójności. Opisano zmiany w obszarze polityki spójności, w jej wymiarze wspólnotowym i krajowym oraz na poziomie regionalnym. Celem opracowania jest ukazanie złożoności i dynamiki uwarunkowań rzutujących na rozwój integracji w Europie z pozycji nowego kraju członkowskiego, dla którego źródłem korzyści z integracji jest przede wszystkim efektywna partycypacja w polityce regionalnej i polityce spójności.

The prospects of European integration has changed after the latest EU enlargement in 2004. The present EU members (net-payers to EU budget, especially) are trying to introduce radical changes in the budget perspective 2007-2013. Hence, there is a lot of uncertainties concerning the possibilities (opportunities) of further integration. The regional policy on the national and regional level must be enforced, while the common expenditure in this area decreased. The EU cohesion policy, directed towards economic growth and employment, should be used on the local and regional level as the main instrument of realizing the Lisbon strategy (in the perspective 2007-2013).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cybulski L., Regiony słabo rozwinięte w polityce strukturalnej Unii Europejskiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1099, AE, Wrocław 2006.
  2. Czy będziemy działać sami?, biznes.onet.pl, 18.01.2005.
  3. Gdzie ciąć - dyskusja spójności w budżecie UE, biznes.onet.pl, 2.02.2005.
  4. A New Partnership for Cohesion: Convergence, Competitiveness, Cooperation, Third Report on Economic and Social Cohesion, Komisja Europejska, Bruksela 2004.
  5. Pancer-Cybulska E., Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym i lokalnym, AE, Wrocław 2005.
  6. Słojewska A., Rośnie dystans do USA, "Rzeczpospolita" 2004, nr 18.
  7. Spójność u progu 2007 r., "Biuletyn Informacyjny Inforegio", Komisja Europejska, Bruksela 2004.
  8. W kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, zatrudnienia i spójności, COM (2005) 192, Bruksela 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu