BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gilga Krystyna, Hasińska Zofia, Sipurzyńska-Rudnicka Katarzyna
Tytuł
Uczestnictwo w sieci EURES jako zadanie publicznych służb zatrudnienia w Polsce
Participation in the EURES Network as a Challenge for Public Recruitment Services in Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 178-191, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Urzędy pracy, Europejskie Służby Zatrudnienia, Rynek pracy
Labour offices, European Employment Service (EURES), Labour market
Abstrakt
EURES to międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy, działająca w Europie i powołana w celu ułatwienia mieszkańcom tego obszaru podejmowanie pracy poza krajem zamieszkania oraz wspomaganie pracodawców w znajdowaniu odpowiednich pracowników na europejskim rynku pracy. Przedstawiono pojęcie, podstawy instytucjonalno-prawne, organizację i zadania sieci EURES. Opisano również doświadczenia w realizacji zadań z zakresu EURES przez powiatowe urzędy pracy na przykładzie aglomeracji wrocławskiej.

After Poland's accession to the EU, public recruitment services became part of the European Recruitment Services - EURES. The article presents the process of preparing theses services to participate in the EURES network and evaluation of one year's experience of international recruitment function operation, on the example of job departments in the Wroclaw agglomeration. In the evaluation, staffing problems of EURES assistants as well as providing suitable office rooms, good information flow between different levels of recruitment services, and ill matching of qualifications and preferences of job seekers to the offers submitted by foreign employers were taken into consideration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2002 r. (2003/8/EC) wprowadzająca Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1612/68 dotyczące obsadzania wolnych miejsc pracy i podań o pracę, htlp://www.praca.gov.pl/eures/index.php?strona==podsl_prawn.
  2. Kaczmarek K., System współpracy publicznych służb zatrudnienia. Geneza i istota sieci EURES, "Służba Pracownicza" 2003, nr l.
  3. Polańska-Siła B., EURES - nowa usługa na rynku pracy,,, Służba Pracownicza" 2005, nr 5.
  4. Polańska-Sita B., EURES transgraniczny jako wsparcie swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej, "Służba Pracownicza" 2003a, nr 6.
  5. Polańska-Siła B., Sieć EURES w Polsce, " Służba Pracownicza" 2003b, nr 9.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji przez organy zatrudnienia zadań wynikających z udziału publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, DzU 2005 nr 57, póz. 492.
  7. Statut EURES, Europejskie Biuro Koordynacji EURES, Bruksela, 4 kwietnia 2003 , http://praca.gov.pl/eures/index.php?strona=podsl_prawn.
  8. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU 2004 nr 99, póz. 1001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu