BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Ryszard
Tytuł
Problemy związane z regulacją stanu prawnego gruntów pod drogami oraz z nabywaniem gruntów pod inwestycje drogowe
Problems Regarding to Regulation Rights to Ground Under Roads and Purchasing Grounds Under Road Investments
Źródło
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 47), 2002, z. 93, s. 133-147
Słowa kluczowe
Drogi publiczne, Prawo drogowe, Zarządzanie drogami, Gospodarka nieruchomościami, Materiały konferencyjne
Highway road, Traffic law, Road management, Real estate economy, Conference materials
Uwagi
streszcz., summ., Zsfg.
Abstrakt
Referat zawiera przedstawienie sytuacji w drogownictwie po przeprowadzeniu reorganizacji systemu zarządzania drogami publicznymi w Polsce będącej następstwem reformy administracyjnej kraju w 1998 r., ze szczególnym uwzględnieniem możliwości prowadzenia spraw związanych z regulacją stanu prawnego gruntów pod drogami i nabywaniem gruntów pod inwestycje drogowe. Autor omawia podstawowe unormowania wynikające z ustawy o drogach publicznych i zwraca uwagę na potrzebę uregulowania stanu prawnego gruntów stanowiących drogi. W konkluzji przedstawia uwagi wynikające z dotychczasowych działań podejmowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie sprawujący zarząd drogami wojewódzkimi w województwie małopolskim.

The subject of consideration in the paper is to outline the present stage of road engineering after the reorganisation of the management system of public roads in Poland in 1998 and to present the possibility to deal with problems regarding to regulation rights to ground under reads and to purchase grounds under road investments. Some suggestions and remarks resulting from present activities undertaken by ZDW in Kraków performing management under roads in Małopolska Province are given in the end of the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-9171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu