BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nesterak Janusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Metody konsolidacji sprawozdań finansowych grup kapitałowych
Methods of Consolidating the Financial Reports of Capital Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 731, s. 197-211, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Grupa kapitałowa, Konsolidacja sprawozdań finansowych
Financial accounting, Capital group, Consolidation of financial statements
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono metodologię konsolidacji sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Omówiono także sposoby łączenia się przedsiębiorstw oraz procedury konsolidacji sprawozdań finansowych.

The most important reason for acquiring shares in other companies is their varied competitive position. Large enterprises - thanks to purchases of shares - bring other organisations under their control, expand their area of operations, and consequently bolster their positions. At the same time, the smaller subordinate companies are often pleased with this situation because merging with a stronger partner reduces the risk of bankruptcy and provides an opportunity to improve their economic situation. The benefits of merger are also perceived by companies with similar competitive strength that voluntarily merge in order to increase production and conduct sales on a larger scale. In this article, the author draws attention to the methodology of consolidating the financial reports of companies composing capital groups; this is the chief purpose of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa - vademecum rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.
  2. Grabowski A., Międzynarodowy Standard Rachunkowości 27 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości — analiza porównawcza, red. J. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  3. Raciński A., Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2004.
  4. Remlein M., Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Rada Naukowa, t. 4 (60), Warszawa 2001.
  5. Remlein M., Sprawozdania finansowe jednostek powiązań, zadania sytuacyjne, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2003, s. 12.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zaklady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych, Dz.U. z 28.12.2001, nr 152, poz. 1729.
  7. Ustawa o rachunkowości, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694; 2003, nr 60, poz. 535, nr 124, poz. 1152, nr 139, poz. 1324, nr 229, poz. 2276; 2004, nr 96, poz. 959, nr 145, poz. 1535, nr 146, poz. 1546.
  8. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - analiza porównawcza, red. J. Gierusz, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
  9. Zmiana ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 12.12.2003 r., Dz.U. nr 229, poz. 1176.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu