BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Łukasz
Tytuł
Stacjonarna opieka społeczna. Spojrzenie w przyszłość
Data on residential homes for the needy. Estimates of future development
Źródło
Polityka Społeczna, 2007, nr 5-6, s. 15-22, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Starzenie się społeczeństw, Prognozy demograficzne, Placówki opieki społecznej
Social assistance, Ageing of the population, Demographic forecasts, Social care institution
Abstrakt
Na podstawie rejestrów prowadzonych przez wojewodów, autor podjął próbę pełnej analizy liczbowej domów pomocy społecznej oraz częściowej placówek zapewniających całodobową opiekę. Na podstawie przeprowadzonych rozważań stwierdził, że infrastruktura stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi w podeszłym wieku jest słabo rozwinięta i nieprzystosowana do zmian demograficznych zachodzących w strukturze wiekowej społeczeństwa oraz potrzeb, które z tego wynikają. Autor przedstawił także analizę jakościową stacjonarnej opieki społecznej nad ludźmi w podeszłym wieku oraz postulaty w zakresie organizacji i finansowania omawianego systemu

The aim of the article was to make an attempt of conducting numerical analysis of residential home care for elderly people. The results of the research indicates that infrastructure of institutional social care in Poland is poorly developed. Only 7.9 places in residential cares fall on every thousand of disabled elderly people. It also presents an attempt of evaluating the current state of institutional social care for the elderly in Poland. It also includes the prospects for development and recommendations concerning organization and financing of the discussed system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P. (2004), Polityka rodzinna wobec zadania organizacji systemu opieki nad ludźmi starymi, w: J. T Kowaleski, P. Szukalski (red.), Wasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 2. Błędowski P. (2006), Polityka społeczna wobec problemu niepełnosprawności osób starszych, w: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 3. Informacja o wynikach kontroli prawidłowości świadczenia usług przez domy pomocy społecznej (2006), Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 4. Iwankiewicz-Rak B. (2006), Siła wizerunku organizacji pozarządowej, "Trzeci Sektor" nr 5.
 5. Rakowska-Boroń I. (2006), Na ubezpieczenie pielęgnacyjne jeszcze poczekamy, "Gazeta Prawna" nr 195.
 6. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialny. Stan w dniu 30 VI 2006 r. (2006), Warszawa: GUS.
 7. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005 (2005), Warszawa: GUS.
 8. Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002. (2003), Część I Osoby niepełnosprawne, Warszawa: GUS.
 9. Spillman B.C., Liu K., McGilliard C. (2002), Trends in Residential Long-Term Care: Use of Nursing Homes and Assisted Living and Characteristics of Facilities and Resident, Washington: U.S. Department of Health and Human Services.
 10. Strategia Polityki Społecznej na lata 2007-2013 (2005), Warszawa: Ministerstwo Polityki Społecznej.
 11. Pędich W. (2006), Udział Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w kształtowaniu polityki społecznej wobec ludzi starych, w: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, Katowice: Akademia Ekonomiczna.
 12. www.eldercare.gov [dostęp 28.01.2007]
 13. www.ops.pl [dostęp 24.10.2006]
 14. www.stowarzyszenie.domyopieki.pl [dostęp 25.10.2006]
 15. www.uw.rzeszow.pl [dostęp 24.10.2006]
 16. www.wikipedia.org [dostęp 25.10.2006]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu