BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna, Gableta Małgorzata
Tytuł
Udział pracowników sfery produkcyjnej w procesach decyzyjnych
Participation of Blue-Collar Workers in Decision Making Processes
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 3-4, s. 35-42, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Proces decyzyjny
Employees in enterprise, Personnel participation in management, Decision proces
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W opracowaniu wskazano na zmiany dokonujące się w sferze produkcyjnej przedsiębiorstw, będące następstwem przekształceń techniczno-technologicznych, jak i stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania. Na tym tle rozpatrzono zagadnienie udziału pracowników wykonawczych w procesach decyzyjnych. Skoncentrowano się przy tym na bezpośredniej odmianie tego udziału tj. na partycypacji bezpośredniej. Jednocześnie odniesiono się do założeń polityki społecznej Unii Europejskiej oraz wyników badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających na terenie Dolnego Śląska (abstrakt oryginalny).

This study highlights changes in the production sphere of companies stemming from technical and technological transformation as well as the introduction of modern management solutions. It is against this backdrop that the issue of blue-collar worker participation in decision making processes is examined. It is the most immediate variant of such participation--direct participation-that serves as a focus. At the same time, reference is made to the social policy standards of the European Union as well as the results of empirical studies conducted in manufacturing companies active in Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cierniak-Emerych A. (2006), Warunki pracy w procesach wytwórczych a standardy europejskie [w:] Borkowska S., Janowska Z., Lachniewicz S. (red.), Pracownicy produkcyjni - problemy zarządzania, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź, s. 305-313.
  2. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Głąbicka K. (1998), Polityka społeczna Wspólnot Europejskich, WSP TWP, Warszawa, s. 191.
  4. Handy C. (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa, s. 122.
  5. Haus B. (2004), Zmiany w procesie pracy, ich uwarunkowania i skutki [w.] Jagas J, (red.), Uwarunkowania produktywności i konkurencyjności gospodarki w warunkach akcesji Polski do UE, Art. Druk, Wrocław-Opole-Katowice, s. 339.
  6. Jasiński Z. (2004), Skutki zmian technicznych warunków pracy w sferze produkcji [w:] Nowosielski S., Lichtarski J. (red.), Ekonomiczne zarządzanie maszynami, Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław, s. 70-71.
  7. Juchnowicz M. (2005), Doświadczenia europejskie a rozwój partycypacji pracowniczej w Polsce [w:] Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 115.
  8. Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa, s. 200.
  9. Wratny J. (2002), Partycypacja pracownicza. Studium zagadnień w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa, s. 14.
  10. Weiss D. (1978), La democratic industrielle: cogestion ou kontrole ouvriere? Editions d'Organisation, Paris, p. 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu