BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz
Tytuł
Wybrane problemy prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości dotyczące jednostek postawionych w stan likwidacji i upadłości
Selected issues in the commercial, insolvency and rehabilitation law, and the act on accounting of entities being in the state of insolvency and liquidation
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 29, nr 85, s. 81-100, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Prawo handlowe, Prawo upadłościowe, Ustawa o rachunkowości, Likwidacja przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa
Accounting, Commercial law, Bankruptcy law, Accounting Act, Closing down of business, Enterprise bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane problemy stosowania prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości i likwidacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected problems of using the commercial, insolvency and rehabilitation law, and act on accounting of entities placed in insolvency and liquidation state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugajny M., Proniewicz G. Prawo upadłościowe a rachunkowość upadłego, „Rachunkowość" 2003, nr 12.
  2. Chłodnicka H., Koszty upadłości w tradycyjnym rachunku kosztów - próba ich wyeksponowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004, nr 21 (77).
  3. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, [w:] Zamknięcie roku 2004, „Rachunkowość" - wydanie specjalne.
  4. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2004, t. 20 (76).
  5. Kopczyńska L., Odpowiedzialność za zagrożenie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa i skutki zagrożenia, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa 2001, t. 6(62).
  6. Łodziana A., Makuch B., Upadłość likwidacyjna. Praktyczny poradnik dla syndyków, Difin, Warszawa 2005.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), IFAC, przekład Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  8. Olszewska M., Podel W., Nowe prawo upadłościowe. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców, Difin, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu