BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stor Marzena
Tytuł
Strategie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych
Strategies for Managing Executive Staff in International Organizations
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 9-29, rys., tab., wykr., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Strategia personalna, Strategia zarządzania, Zarządzanie menedżerskie
Personnal strategy, Management strategy, Managerial managing
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest wynikom badań teoretycznych i empirycznych w zakresie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce ze względu na stosowane strategie personalne. W opracowaniu prezentowana jest własna koncepcja hierarchicznego układu wynikowego strategii personalnych w korporacjach międzynarodowych, która powstała w wyniku badan teoretycznych. Jest to również koncepcja, która została wykorzystana w badaniach empirycznych i do której odnoszą się główne wnioski zamieszczone w końcowej części artykułu (abstrakt oryginalny).

The main goal of the article is to present and discuss some theoretical and empirical research findings on personnel strategies for managing executive staff in international corporations operating in Poland. The paper presents an original concept for a hierarchical model that is the resultant of personnel strategies of international corporations based on theoretical studies. Since this concept was also used in the empirical research, the main conclusions covered in the final part of the article refer to the mentioned model as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony W.P., Perrewe P.L., Kacmar K.M. (1996), Strategic Human Resource Management, The Dryden Press. Philadelphia, pp. 22, 23.
 2. Armagan S., Portugal Ferreira M. (2005), The Impact of Political Culture on Firm's Choice of Exploitation-Exploration Internationalization Strategy, „International Journal of Cross Cultural Management", Vol. 5 (3), p. 62.
 3. Armstrong M. (1992), Human Resources Management. Strategy &• Action, Kogan Page, London.
 4. Baron J.N., Kreps D.M. (1999), Strategic Human Resources. Frameworks for General Managers, John Wiley & Sons, Inc, New York.
 5. Bartlettt C.A., Ghoshal S., Birkinshaw J. (2004), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Irwin, Boston, p. 212.
 6. Bartlettt C.A., Ghoshal S. (2002), Managing Across Borders. The Transnational Solution, Harvard Business School Press, Boston, p. 68.
 7. Bonache J. (1999-2000), The International Transfer of an Idea Suggestion System, „International Studies of Management and Organization", Winter, Vol. 29 (4), pp. 29-40.
 8. Buchelt-Nawara B. (2004), Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, s. 53-72.
 9. Budhwar P.S., Sparrow P.R. (2002), An Integrative Framework for Understanding Cross-National Human Resource Management Practices, „Human Resource Management Review", Vol. 12, p. 394.
 10. Deresky H. (2006), International Management. Managing Across Borders and Cultures, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 11. Dessler G. (2005), Human Resource Management, Pearson. Prentice Hall, New Jersey.
 12. Giereszewska G. (2003), Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 13. Harris H. (2001), International Human Resources Management, „Human Resources Management, Quarterly", Part 11, April, pp. 8-9.
 14. Hendrey C. (1994), Human Resources Strategies for International Growth, Routledge, London and New York, p. 160.
 15. Holden N. (2001), Why Globalizing With a Conservative Corporate Culture Inhibits Localization of Management, „International Journal of Cross Cultural Management", Vol. 1 (1), p. 54.
 16. Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Koźmiński A.K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 205.
 18. Król H. (2006), Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Król H. , Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Krupski R. (2003), Strategie i zarządzanie strategiczne [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje — metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 37-38.
 20. Lipka A. (2004), Strategiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości [w:] Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, oprać, zbiór, pod red. M. Juchnowicz, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa.
 21. Listwan T., red. (2005), Słownik zarządzania kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Listwan T. (2002), Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 42.
 23. Listwan T. (2003), Strategie personalne [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 309.
 24. Lloyd L.L., Härtel C.EJ. (2004), Predicting IHRM Strategy and Practice Decisions: Development of the IHRM Orientation Typology, „Cross Cultural Management", Vol. 4(11), pp. 6,72.
 25. Mellahi K, Frynas J.G., Finlay P. (2005), Global Strategic Management, Oxford University Press, Oxford, p. 231.
 26. Mockler R.J. (2002), Multinational Strategic Management. An Integrative Entrepreneurial Context-Specific Process, International Business Press, An Imprint of The Haworth Press, Inc., New York, p. 72.
 27. Nowakowski M.K. (2000), Zarządzanie międzynarodowe [w:] Nowakowski M.K. (red.), "Biznes międzynarodowy - obszary decyzji strategicznych, Wydawnictwo Key Text, Warszawa, s. 135.
 28. Palich L.E., Gomez-Mejia L.R. (1999), A Theory of Global Strategy and Firm Efficiencies: Considering the Effects of Cultural Diversity, „Journal of Management", Vol. 25 (4), pp. 595-596.
 29. Perlmutter H.V. (2004), The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation [w:] Bartlettt C.A., Ghoshal S., Birkinshaw, J. Irwin (ed.), Transnational Management. Text, Cases, and Readings in Cross-border Management, Boston.
 30. Pocztowski A. (2004), W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Listwan T. (red.), Sukces w zarządzaniu. Perspektywa globalna i lokalna, „Prace naukowe" nr 1032, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 30.
 31. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 63-64.
 32. Porter K., Smith P., Fagg R. (2006), Leadership and Management for HR Professionals, Elsvier, Amsterdam, Boston.
 33. Qiunn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R. (1996), Becoming a Master Manager. A Competency Framework, John Wiley and Sons Inc., New York.
 34. Sanyal R.N. (2001), International Management. A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York, pp. 60-61.
 35. Schneider S.C., Barsoux J.L. (2003), Managing Across Cultures, Prentice Hall. Pearson Education, Harlow, England, pp. 122-136.
 36. Schroeder J. (2000 A), Strategie kadrowe w biznesie międzynarodowym [w:] Gorynia M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 32.
 37. Schroeder J. (2000 B), Zarządzanie kadrą w przedsiębiorstwie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 38. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. (2001), Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo Feiberg SJA, Warszawa.
 39. Stor M. (2006), Międzynarodowe zarządzanie kadrami [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 40. Torrington D., Hali L., Taylor. S. (2005), Human Resource Management, Prentice Hall, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu