BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Perepeczo Agnieszka, Zarzecki Dariusz
Tytuł
Wyniki badań dodatkowych stóp zwrotu spółek przejmowanych na polskim rynku kapitałowym w latach 1998-2004
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 9, s. 37-40, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Spółki giełdowe, Fuzje i przejęcia, Stopa zwrotu kapitału
Financial markets, Stock market companies, Mergers and acquisitions, Return on Investment (ROI)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki pomiaru dodatkowych stóp zwrotu realizowanych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych na GPW SA w latach 1998-2004 na podstawie wezwań do sprzedaży akcji. Pomiar został przeprowadzony dla próby 144 wezwań oraz z podziałem na sektory w oknie zdarzenia 60 dni przed ogłoszeniem i 60 dni po ogłoszeniu wezwania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ASQUITH P., Merger Bids Uncertainty, and Stockholder Returns, "Journal of Financial Economics" 1983, vol. 11, s. 51-83.
 2. FAMA E.F., FISHER L., JENSEN M.C., ROLL R., The Adjustment of Stock Prices to New Information, "International Review" 1969, nr 10, s. 1-21.
 3. LEWANDOWSKI M., Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG PRESS, Warszawa 2001.
 4. MACHAŁA R., Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2005.
 5. SZYSZKA A., Studium wydarzeń: reakcja inwestorów na publiczne wezwania do sprzedaży akcji, [w:] praca pod red. D. ZARZECKI, Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, t. I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 6. PEREPECZO A., ZARZECKI D., Sektorowa analiza dodatkowych stóp zwrotu spółek przejmowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, [w:] praca pod red. D. ZARZECKI, Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 7. SUDARSANAM S., MAHATE A.A., Glamour Acquirers, Method of Payment and Post-acquisition Performance: The UK Evidence, "Journal of Business Finance & Accounting" 2003, vol. 30, s. 299-341.
 8. SUDARSANAM S., Creating Value from Mergers and Acquisitions. The Challenges, FTPrenticeHall, 2003.
 9. SUDARSANAM S., Fuzje i przejęcia, WIG PRESS, Warszawa 1998.
 10. VANDER LINDEN E.: Cost of Capital Derived from Ibbotson Data Equals Minority Value?, "Business Valuation Review", grudzień 1998.
 11. ZARZECKI D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu