BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidor-Rządkowska Małgorzata
Tytuł
Kontrowersje wokół kodeksów etycznych
The Controversy Surrounding Codes of Ethics
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 61-71, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Kodeks etyki, Etyka przedsiębiorstwa
Business ethics, Code of ethics, Corporate ethics
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Stanowiska wielkich religii wobec zagadnień etyki gospodarczej
Abstrakt
Kodeksy etyczne uważane są za najważniejszy element programów etycznych firm. Wskazuje się, iż dokumenty takie posiadają niemal wszystkie organizacje amerykańskie oraz znacząca część organizacji europejskich. Nie zmienia to faktu, iż wobec koncepcji tworzenia firmowych kodeksów etycznych formułowane bywa wiele uwag i zastrzeżeń. W prezentowanym tekście przedyskutowano te zastrzeżenia, dzieląc je na trzy podstawowe grupy. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, iż właściwie opracowane i poważnie traktowane kodeksy etyczne pełnią użyteczną rolę, przyczyniając się równocześnie do przezwyciężania niektórych szkodliwych mitów dotyczących etyki biznesu (abstrakt oryginalny).

Codes of ethics are seen as the most important part of company ethical programs. It is demonstrated that such documents exist in almost every American and a significant portion of European organizations. Nevertheless, this in no way changes the fact that many comments and concerns are voiced with respect to company codes of ethics. This article discusses such concerns and divides them into three main groups. The conclusion is that the codes, if developed properly and treated seriously, play a useful role while simultaneously contributing to overcoming some harmful myths about the business ethics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Donarski J.A. (2003), Sześćdziesiąt zasad etycznych w społecznej encyklice „Centesimus annus" wkładem do europejskich standardów [w:] Gasparski W. (red.), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 188.
 2. Filek J. (2004), Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 3. Gasparski W. (2004), Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, s. 187.
 4. Ivancevich J.M., DonnelyJ.H., Gibson J.L. (1989), Management: principles and functions, BPiyirvin, Homewood.
 5. Kant I. (1971), Uzasadnienie metafizyki moralności, PWN, Warszawa
 6. Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T. (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Kołakowski L. ( 1962), Etyka bez kodeksu, „Twórczość", nr 7.
 8. Kotarbiński T. (1987), Pisma etyczne, Ossolineum, Wrocław.
 9. Lewicka-Strzalecka A. (2006), Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo MS PAN, Warszawa, s. 83.
 10. Sareło Z. (2004), Kodeksy etyczne. Moralność zadekretowana, wystąpienie na VII Polskim Zjeździe Filozoficznym, Szczecin.
 11. Sołtysiak G. (2006), Kodeksy etyczne w Polsce, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu