BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowochodzki Jarosław
Tytuł
Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w korporacji Bombardier
Selected Human Resource Management Questions in the Bombardier Corporation
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 81-89
Słowa kluczowe
Strategia personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Korporacje międzynarodowe
Personnal strategy, Human Resources Management (HRM), International corporation
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wybranych elementów systemu zarządzania zasobami ludzkimi, opartego na wartościach korporacyjnych międzynarodowego koncernu Bombardier Transporation. W tekście przedstawiono znaczenie takich wartości jak bezwarunkowa uczciwość, dążenie do doskonałości, zorientowanie na klienta, skupienie na akcjonariuszach. Zastosowanie się do powyższych norm organizacyjnych znajduje praktyczny wyraz w implementacji takich rozwiązań HR jak: kodeks etyki, six-sigma, program zarządzania wynikami, ocena pracownicza, programy rozwoju i identyfikacji liderów, czy badanie opinii pracowniczych. Takie podejście w opisywanej organizacji skutkuje ciągłym procesem transformacji struktury i organizacji służb zarządzania personelem w koncernie (abstrakt oryginalny).

Based on the corporate values of the international Bombadier Transportation, the objective of this article is to present selected elements of the human resource management system. This text presents the importance of such values as impeccable honesty, a commitment to excellence, customer orientation, and focus on shareholders. Application of the such organizational standards finds expression in the implementation of such HR solutions as a code of ethics, the six-sigma program, the performance management program, the appraisal system, leaders' succession planning, and employee opinion polls. Such an approach in the described organization results in a continuous process of structural and organizational transformation serving personnel management in the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu