BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gucwa-Leśny Ewa
Tytuł
Dylematy aspiracji edukacyjnych Polaków
The Dilemmas of Pole's Educational Aspirations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (13), 2006, nr 1127, s. 192-199, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja europejska
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Edukacja, Kapitał intelektualny
People's education, Education, Intellectual capital
Abstrakt
Przedstawiono badania poziomu wykształcenia ludności w ostatnich latach w Polsce. Podnoszenie poziomu wykształcenia jest nie tylko koniecznym warunkiem dostosowania się do gospodarki opartej na wiedzy, ale także jest najkrótszą drogą zmieniania sposobu myślenia, potrzeb i aspiracji. Przez ostatnie 10 lat obserwowany jest boom edukacyjny, który ze względu na selektywność zmian modernizacyjnych daje niedostateczne efekty. Selektywny charakter tych zmian jest dwojaki: dotyczy tylko bardziej zindywidualizowanych obszarów życia , nie wymagających głębokich zmian instytucjonalnych, i obejmuje tylko pewne człony społeczeństwa.

The improvement of educational level is not only the necessary condition of adjustment to Knowledge Based Economy, but also the shortest way to change the way of thinking, needs ans aspirations. The human capital has been appreciated in the general and individual dimension. The Polish society started to be more open and better educated. The improvement of social awareness and protection of science, culture and social dialogue as common good is necessary.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapiński J., Cywilizacyjna rola edukacji. Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, seria: Prace Monograficzne, Warszawa 1995/1996.
 2. Czapiński J., Polski generalny sondaż jakości życia, raport z badań zespołu pod kierownictwem B. Góreckiego, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
 3. Diagnoza społeczna, red. J. Czapiński, T. Panek, GUS, Warszawa 2002.
 4. Domański H., Główne kierunki zmian w strukturze społecznej, [w:] red. M. Marody, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa 2002.
 5. Domański H., Na progu konwergencji, stratyfikacja społeczna w krajach Europy Srodkowo--Wschodniej, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1996.
 6. Golinowska S., Ład instytucjonalny w sferze społecznej, [w:] Współczesne przemiany systemowe w Polsce, red. K. Porwit, P. Kozłowski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2000.
 7. Golinowska S., Balcerzak-Paradowska B., Redukcja roli państwa w okresie transformacji - komercjalizacja usług społecznych dla dzieci i młodzieży, [w:] Zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży w okresie transformacji, red. A. Olejniczuk-Merta, Studia i Materiały IPiSS z. 4 (404), Warszawa 1995.
 8. Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna ~ zmiany i warunki skutecznego działania, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 9. Górecki B., Mobilność zarobkowa w Polsce i na Węgrzech, [w:] Społeczne Aspekty Transformacji Systemowej w Polsce, Key Text, Warszawa 1999.
 10. Górecki B., The Evidence of New Shape of Income Distribution in Poland, referat przygotowany na kongres International Economic Organisation, Moskwa 1992.
 11. Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? EU - Monitoring IV, red. J. Hausner, M. Marody, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Fundacja Friedricha Eberta, Kraków 2000.
 12. Kałaska M., Witkowski J., Praca nie rejestrowana w Polsce w 1995 roku, [w:] Szara gospodarka w Polsce, rozmiary, przyczyny, konsekwencje, Studia i Prace Zakładu Badań Statystyczno- Ekonomicznych GUS i PAN, GUS, Warszawa 1996.
 13. Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE. EU Monitoring VJI, red. M. Marody, J. Wilkin, Akademia Ekonomiczna w Krakowie i Fundacja Friedricha Eberta, Kraków 2003.
 14. Marody M., In Search of Collective Sense, "Polish Sociological Review'" 1994, 1 (105).
 15. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 16. Mularczyk P., Wykształcenie jako inwestycja w kapitał ludzki, [w:] red. B. Górecki, M. Wiśniewski, Badania dynamiki dochodów (w druku).
 17. Słomczyński K., Janicka M., Mach B.W., Zaborowski W., Struktura społeczna a osobowość.Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1996.
 18. Topińska L, Transformacja i ubóstwo, [w:] Dziesięciolecie Polski niepodległej 1989-1999, United Publishers & Productions, Warszawa 2001.
 19. Wesolowski W., Mach B.W., Systemowe funkcje ruchliwości społecznej w Polsce, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu