BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gableta Małgorzata, Cierniak-Emerych Anna, Pietroń-Pyszczek Agata
Tytuł
Role mistrzów jako kierowników produkcji w przedsiębiorstwach międzynarodowych
The Role of Masters as Production Managers in International Companies
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 2, s. 73-81, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Przemysł motoryzacyjny
Motivating employees, International enterprise, Automotive industry
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Komplikowanie się procesów zachodzących w przedsiębiorstwach i związana z tym potrzeba skracania czasu podejmowania decyzji, stawia przed kadrą kierowniczą współczesnych przedsiębiorstw wciąż nowe wyzwania, m.in. takie jak delegowanie uprawnień i odpowiedzialności na przedstawicieli niższych szczebli zarządzania, w tym mistrzów. Dotyczy to zwłaszcza jednostek międzynarodowych charakteryzujących się zróżnicowanym kontekstem kulturowym prowadzonej działalności, również w obszarze podziału pracy. Mając to na uwadze w opracowaniu podjęto próbę określenia zmian w zadaniach realizowanych przez mistrzów w międzynarodowych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, zlokalizowanych w Polsce. Dla zilustrowania przeobrażeń w funkcjonowaniu najniższego szczebla kierowania przedstawiono studium przypadku opisujące rozwiązania stosowane w przedsiębiorstwie z udziałem kapitału japońskiego. Skoncentrowano się przy tym na zadaniach mistrza związanych z motywowaniem pracowników w ramach tzw. systemu sugestii (abstrakt oryginalny).

The growing complexity of processes underway in companies and the related need for shortening the time needed to take decisions puts the managerial staffs of contemporary businesses up against new challenges, including the delegating of rights and responsibilities onto representatives of lower management levels, including masters. This especially pertains to international entities that are characterized by diverse cultural contexts of operations, including in the area of labor subdivision. Bearing this in mind, this study is an effort at defining changes in tasks accomplished by masters in companies of the automotive industry located in Poland. A case study is presented describing solutions applied in companies with the participation of Japanese capital in order to illustrate transformations in the functioning of the lowest management level. There, special stress is paid to the tasks facing masters involving the motivating of employees within the framework of what is known as the suggestion system. (original abstract).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejczak A. (2006), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy mistrzów [w:] Borkowska S., Janowska Z., Lachiewicz S. (red.), pracownicy produkcyjni — problemy zarządzania, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 201-213
  2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, s. 445-446.
  3. Hargrove R. (2006), Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Imai M. (2006), Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowepodejście do zarządzania, Wyd. MT Biznes, Warszawa, s. 49.
  5. Konecki K. (2004), Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwami japońskimi, „MBA", nr 6.
  6. Lachiewicz S. (2006), Ewolucja ról i metod pracy kierowników jednostek produkcyjnych [w:] Borkowska S., Janowska Z., Lachiewicz S. (red.), Pracownicy produkcyjni — problemy zarządzania, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź, s. 259-260.
  7. Leksykon zarządzania (2004), Difin, Warszawa, s. 493.
  8. Rymarczyk J. (2005), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 30.
  9. Zbichorski Z. (1997), Mistrz menedżerem produkcji, Wyd. Orgmasz, Warszawa, s. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu