BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielski Ireneusz
Tytuł
Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie innowacyjnym
Human Resources in an Innovative Company
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 1, s. 9-20, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Organizacja przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Human Capital Management, Enterprise competitiveness, Enterprise organisation
Uwagi
Zawiera rysunki: [1] Podstawowy schemat zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie innowacyjnym, [2] System motywacyjny przedsiębiorstwa
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie innowacyjnym, za które uważać można przedsiębiorstwo dostrzegające zmiany w środowisku i traktujące je jako okazję oraz wykorzystujące innowacje jako główny instrument konkurowania na rynku. Wskazano na zasoby ludzkie jako źródło innowacji a także na ścisłe związki ZZL ze strategią marketingową firmy. Zaprezentowano różne usytuowanie w strukturze przedsiębiorstwa dwóch grup innowatorów – menedżerów i twórców. Przedstawiono też zasady konstruowania i wdrażania systemu motywacyjnego (abstrakt oryginalny).

This article concentrates on the role of human resources in an innovation business-a company that can be perceived as a one that sees changes in the environment and treats them as opportunities while utilizing innovation as a primary instrument for competing on the market. Human resources have been identified as a source of innovation as has the strong connection between HRM and a company's market strategy. Various placements of two groups of innovators--managers and creators-within the company structure have been presented. Also depicted are principles of building and implementing motivational systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drucker P.F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa. .
 2. Greer C.R. (1995), Strategy and Human Resources. A General Managerial Perspective, Prentice Hall, New Jersey. .
 3. Grzybowski M. (2001), 3M- marketing do trzeciej potęgi, „Manager", nr l, s. 15. .
 4. Haskett J.L, Jones T.O., Lovemann G.W., Sasser W.E., Jr., Schlesinger LA. (1994), Putting the Service - Profit Chain to Work, „Harvard Business Review", March - April. .
 5. Jarmołowicz W. (2001), Systemy wynagradzania w motywowaniu menedżerów, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, Sesja IV Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 10, Warszawa, s. 9. .
 6. Jaworowska-Obłój Z., Obłój K., (1997), Budowa efektywnej konfiguracji społecznej firmy, „Przegląd Organizacji", nr 3, s. 9. .
 7. Kasperkiewicz W. (1990), Zachowania innowacyjne przedsiębiorstw w początkowej fazie urynkowienia gospodarki, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 16. .
 8. Kohn A. (1993), Why Incentive Plans Cannot Work, „Harvard Business Review" IX-X, .
 9. streszczenie opr. M. Wojnar (1994), „Przegląd Organizacji", nr 7, s. 34-36. .
 10. Kolverid L., Obłój K. (1994), Entrepreneurship in Emerging vs. Mature Economies: An Exploratory Survey, „International Small Business Journal", VH-VHI. .
 11. Kopertyńska W. (1996), Od oceny do wyceny. Projektowanie systemu ocen pracowników, „Personel", nr l, s. 22, 23. .
 12. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa. .
 13. Kuczyński P. (1996), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach zmiany, „Przegląd Organizacji", nr 12. .
 14. Lipiec J. (2001), Dolina Krzemowa - raj dla młodych i wybitnych, „Manager", nr l, s. 23. .
 15. Obłój K. (1996), Strategia organizacji, PWE, Warszawa. .
 16. Ouchi W. (1982), Theory Z, Avon, New York. .
 17. Pascale R. (1985), The paradox of corporate culture: reconciling ourselves to socialization, „California Management Review", No. 2. .
 18. Penc J. (1997), Strategie rozwoju innowacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9. .
 19. Penc J. (1995), Strategie zarządzania, strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa. .
 20. Peters T. (1991), Get Innovative or Get Dead, „California Management Review", No. 33. .
 21. Sajkiewicz A. (2001), Pracownicy jako wartość firmy, Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, Sesja W, Przedsiębiorczość i konkurencyjność, Zeszyt 14, Warszawa. .
 22. J. Schumpeter J. (1960),Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa. .
 23. Schwan K, Seipel KG. (1995), Marketing kadrowy, PWE, Warszawa. .
 24. Sekuła Z. (2000), Tendencje i zasady tworzenia uniwersalnych systemów premiowania, „Przegląd Organizacji", nr 10, s. 31. .
 25. Stoner J.A.F., Freeman R.E...Gilbert D.R.G., Jr. (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa. .
 26. Strebel P. (1996), Why Do Employees Resist Change, „Harvard Business Review", V-VI. .
 27. Szczepański J. (1988), O indywidualności, Instytut Wydawniczy Zw. Zaw., Warszawa. .
 28. Wawrzyniak B. (1990), Strategie przebudowy polskich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu