BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedzielski Piotr, Rychlik Katarzyna
Tytuł
Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych - nowe obszary innowacyjności
Creativity and the Development of Information Technology: New Areas of Innovation
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 1, s. 21-31, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Kreatywność, Technologia informacyjna
Enterprise innovation, Creativity, Information Technology (IT)
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Obecność telefonów komórkowych, komputerów i dostępu do internetu w gospodarstwach domowych Polsce w latach 2004 i 2005, oraz rysunki: [1] Od twórczości do innowacji, [2] Etapy procesu myślenia twórczego
Abstrakt
Spojrzenie na sferę innowacyjności zmieniało się w historii rozwoju gospodarczego i nadal przechodzi pewne transformacje, dostosowując się do pojawiających się uwarunkowań otoczenia. Zgodnie z zasadami rozwoju społeczeństwa informacyjnego pojawiają się nowe obszary innowacyjności: związany z technologiami teleinformacyjnymi oraz obszar o wymiarze bardziej niematerialnym – związany ze sposobami myślenia, przetwarzania informacji i tworzenia nowych rozwiązań w sposób twórczy. Wyznaczają one obecne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Oba wywierają bezpośredni wpływ na innowacyjność. Przedmiotem analiz pozostaje fakt zintegrowanego wpływu tych dwóch obszarów na innowacyjność. Bezsporne pozostaje, że rozwój kreatywności i rozwój technologii informacyjnych warunkują się nawzajem w pewnym zakresie. Postawić więc można hipotezę, iż ich wspólny wpływ na wzrost innowacyjności będzie większy aniżeli w przypadku nie zintegrowanego oddziaływania tych czynników. Przemawia za tym wiele dowodów. Należy zatem zastanowić się, czy nie należałoby silniej powiązać rozwój technologii informacyjnych i kreatywności w nieustającym wyścigu do sukcesu (abstrakt oryginalny).

A look at the sphere of innovation has been changing in step with the history of economic development and continues to undergo certain transformations in adapting to the appearance of conditions dictated by the surroundings. In line with the principles of development of an information society, new areas of innovation are making their appearance--those connected with tele-information technology and realms of a less tangible dimension linked with ways of thinking, processing information, and creating new solutions in a creative manner. They delimit the current directions of social and economic development. They both have a direct impact on innovativeness. There can be no argument that the development of creativity and information technology mutually act upon each other in a certain range. Thus, it is possible to put forward the hypothesis that their joint influence on growth in innovation will be greater than in the case of the unintegrated action of these factors. Much speaks in support if this. Thus, it is important to consider if the development of information technology and creativity in the never-ending race to success should not be tied together more strongly. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumgartner J. (2005), The Innovation Rattle Plan, Report 103, Issue 55, 12 April 2005, [http://www.jpb.com/report 103].
 2. Kohn A. (1993), Punished by rewards. The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, As, Praise, and Other Bribes, Houghton Mifflin, Boston.
 3. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich z 1.06.2005, „i2010- Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia ', (SEC(2005) 717}, [http://europa.eu.int/documents/ comm/index_pl.htm].
 4. Korach R. (2005), Kreatywność i pomysłowość a pomyślność w interesach, [http://kadry.izinfo.pl].
 5. Kostoff R.N. (2005), Stimulating Innovation, [http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/navy/ onr_stimulating_innov.pdf].
 6. Kozlowski J. (1996), Zmiana technologiczna, „Sprawy Nauki. Biuletyn Komitetu Badań Naukowych", nr 2, [http://www.kbn.gov.pl/pub/kbn/sn/archiwum/9602/newtech.html].
 7. Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2002), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 8. Niedzielski P. (2003), Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Proctor T. (1998), Zarządzanie twórcze, Gebethner & Ska, Warszawa.
 10. Vincent A., Gaudiani M.D. (2005), Rethinking Innovation, Cardiotboracic Surgery Network, [http://www.ctsnet.org/sections/newsandviews/inmyopinion/index.html]
 11. Wallas G.G. (1926), The art of thought, Jonathan Cape, London.
 12. Weber R.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa.
 13. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 r., raport GUS z 22.12.2005 r., [http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/spoleczenstwo_informacyjne/ 2005/index.htm].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu