BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota
Tytuł
Stres w procesach innowacyjnych - źródła, skutki, sposoby redukcji
Stress in Innovative Processes: Source, Effects, and Reduction
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 1, s. 45-57, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność przedsiębiorstw, Stres psychologiczny, Praca w stresie
Enterprise innovation, Psychological stress, Work under pressure
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Fazy ogólnego zespołu adaptacyjnego, [2] Czynniki stresogenne (stresory) w organizacji, [3] Rozkład wyników poziomu stresu w grupie pracowników przedsiębiorstw, które wdrożyły systemy informatyczne ponad pół roku przed badaniem, [4] Rozkład wyników poziomu stresu w grupie pracowników przedsiębiorstw wdrażających systemy informatyczne, [5] Rozkład wyników poziomu stresu u pracowników grupy kontrolnej, [6] Źródła stresu wskazywane przez pracowników przedsiębiorstw, które wdrożyły systemu informatyczne ponad pół roku przed badaniem, [7] Źródła stresu wskazywane przez pracowników przedsiębiorstw wdrażających systemy informatyczne, [8] Źródła stresu wskazywane przez pracowników przedsiębiorstw grupy kontrolnej
Abstrakt
Nowoczesne organizacje prowadzą aktywne kampanie na rzecz dbałości o wysoką jakość pracy i dobrą kondycję psychofizyczną swoich pracowników. Wiąże się to z wysokim poziomem wiedzy na temat kosztów psychicznych ponoszonych przez pracowników w trakcie wprowadzania zmiany. Jednym z negatywnych zjawisk występujących w procesach wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach jest stres. Autorka prezentuje wyniki badań, jakie przeprowadziła na próbie 151 osób będących pracownikami przedsiębiorstw wdrażających zintegrowane systemy informatyczne będące przykładem zmiany głębokiej i rozległej (abstrakt oryginalny).

Modern organizations conduct active campaigns fostering high quality of work and the good psychological-physical condition of their workers. This is tied with the high level of knowledge on the psychological costs incurred by workers during the implementation of change. One of the negative phenomena occurring in processes of implementing innovation in a company is stress. The author presents the results of studies conducted on a sample of 151 persons--employees of companies implementing integrated information systems that are an example of change that is significant in both depth and breadth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson W. (2000), Managing stress, „Electrial World", Vol. 214, No. 6, pp. 41-43.
 2. Bland M. (1999), A new approach to management of stress, „Industrial and Commercial Training", 31/2, p. 45.
 3. Butler S. (1996), Alternative ways to take out stress, „People Management", Vol. 2, No. 10, pp. 44, 46.
 4. Cooper C., Pane R. (1987), Stres w pracy, PWN, Warszawa, s. 125.
 5. Froiland P. (1993), What cures job stress?, „Training", Vol. 30, No. 12, p. 35.
 6. Lord W. (1993), The use of psychometric tests in counselling and stress management: An overview, „Employee Counselling Today", Vol. 5, No. 3, p. 11.
 7. McHugh M., Brennan S. (1993), Managing work stress: A key issue for all organization members, „Employee Counselling Today", Vol. 5, No. 1, pp. 16, 18.
 8. Molek-Winiarska D. (2004), Zachowania pracowników w procesie wdrażania informatycznych systemów zarządzania produkcją, „Rozpr. Dr." Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Molek-Winiarska D. (2005), Skutki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania dla pracowników [w:] Jasiński Z. (red.), Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Pretrus T., Kleiner B.H. (2003), New developments concerning workplace safety training: Managing stress arising from work, „Management Research News", Vol. 26, No. 6, p. 68.
 11. Selye H. (1979), Stres okiełznany, Wydawnictwo PIW, Warszawa.
 12. Bielą A., red. (1990), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 13. Terelak J.F. (1995), Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 14. Tyler K. (2003), Cut the stress, „HR Magazine", Vol. 48, No. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu