BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaskowska Bożena
Tytuł
Ukryty Internet - jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?
The Invisible Web: What Are the Benefits for Scientists and Practitioners?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 1, s. 79-87, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Źródła informacji, Informacja komputerowa, Wyszukiwarki internetowe
Internet, Information source, Computer information, Internet search engine
Abstrakt
Przedstawiony tekst to kompendium wiedzy z zakresu problematyki wyszukiwania w sieci wartościowej i bezpłatnej informacji naukowej.. Scharakteryzowano w nim specyfikę zasobów Ukrytego Internetu oraz dokonano przeglądu przykładowych (przede wszystkim angielskojęzycznych) narzędzi wyszukiwawczych umożliwiających dostęp do pełnotekstowych dokumentów naukowych: artykułów z czasopism, referatów konferencyjnych, raportów z badań, opracowań roboczych, książek lub ich fragmentów. Źródła informacji Ukrytego Internetu przedstawiono w trzech grupach: bazy danych i repozytoria naukowe, katalogi stron www oraz specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze. Artykuł zakończono krótką charakterystyką polskojęzycznych źródeł elektronicznych przydatnych w poszukiwaniu ogólnodostępnej informacji naukowej z zakresu nauk ekonomicznych (abstrakt oryginalny).

The presented text is a compendium of knowledge in the area of searching the Internet for valuable and free scientific information. It characterizes the specific resources of the Invisible Web and provides an overview of examples (primarily English language ones) of tools for browsing that make possible access to the full texts of scientific articles: articles from journals, conference papers, research reports, as well as books and their excerpts. The resources of the Invisible Web are presented in three groups: data bases and scientific repositories, www catalogue pages, and specialized search engines. The article is concluded with a brief characterization of Polish language electronic resources that are useful in the quest for accessible scientific information in the area of the economic sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergman M. (2001), The deep surface: surfacing hidden value, „The Journal of Electronic Publishing", No. 7, Issue 1 [http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html] - odczyt: 07.10.2006
  2. Invisible or Deep Web: what it is, why it is exists, how to find it and its inherent ambiguity [dok. elektr.] (2006) [http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/InvisibleWeb.html] - odczyt: 07.10.2006
  3. Pamuła N. (2004), Efektywne wyszukiwanie w Internecie: przegląd problemów i rozwiązań [w:] Biblioteki wobec nowych wyzwań pod red. Ewy Głowackiej, Toruń: UMK, 2004. s. 67.
  4. Sherman Ch., Price G. (2001), The invisible web: uncovering sources search engines can't see, Medford: CyberAge Books, 439 p.
  5. Sherman Ch., Price G. (2003), The invisible web: uncovering sources search engines can't see, „Library Trends", Vol. 52, No. 2, p. 282-292.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu