BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Broniewska Grażyna
Tytuł
Co łączy Deminga i Le Chateliera, czyli o logice ciągłego doskonalenia
What Deming and Le Chatelier Have in Common on the Logic of Continuous Development
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2007, nr 7, s. 3-8, 12 poz. bibliogr.
Słowa kluczowe
Koło Deminga, Doskonalenie organizacji, Metody doskonalenia organizacji, Doskonalenie zarządzania
Deming cycle, Organisation improving, Methods for improving the organization, Management development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
We współczesnej literaturze z zakresu zarządzana jakością na pierwszy plan wysuwa się zasada PDCA (plan-do-check-act), prezentowana w postaci tzw. Koła Deminga. Stanowi ono odzwierciedlenie uniwersalnego schematu myślowego w postaci cyklu zorganizowanego działania Henri Le Chateliera z początku XX w. Cykl zorganizowanego działania określa właśnie następstwo czynności, takie aby działanie przebiegało w sposób sprawny i zorganizowany. Koncepcja ta stanowi podstawę metody diagnostycznej w zarządzaniu. (abstrakt oryginalny)

In modern academic literature on quality management the main place is occupied by the PDCA rule (plan-do-check-act) usually presented as Deming's Circle which mirrors Henri Le Chatelier's cycle of organized activity. The cycle describes a proper succession of actions to be efficient and has given grounds to a diagnostic method in management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H. (red.), Metody sprawnego zarządzania - planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola, Wyd. Placet, Warszawa 1997.
 2. Chatelier (Le) H., Filozofia systemu Taylora, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa 1926.
 3. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 4. Dahlgaard J. J., Kanji G. K., Kristensen K., Podstawy zarządzania jakością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Hofstede G., Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and its Importance for Survival, Harper-Collins Publisher, London 1994.
 6. Kotter J. P., Leading Change, Harvard Business School Press 1996.
 7. Masłyk-Musiat E., Organizacje w ruchu, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2003.
 8. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 2002.
 9. Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, GWSH, Katowice 2003.
 10. Nogalski B., Sterowanie zmianą organizacyjną w instytucji, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1986.
 11. Sikorski Cz., Procesy asymilacji zmian w strukturze organizacyjnej instytucji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1980.
 12. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu