BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antkiewicz Sławomir
Tytuł
Wykorzystanie opcji realnych w wycenie projektów inwestycyjnych na przykładzie przemysłu farmaceutycznego
The Real Options Method for Evaluating Investment Projects on the Example of Pharmaceutical Industry
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 13-22, bibliogr. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Metody oceny projektu, Opcje rzeczywiste, Wycena opcji, Przemysł farmaceutyczny
Investment project, Method of project evaluation, Real options, Options pricing, Pharmaceutical industry
Firma/Organizacja
GlaxoSmithKlein (GSK)
Abstrakt
W artykule zastosowano metodologię opcji realnych w wycenia projektu inwestycyjnego dla spółki GlaxoSmithKlein. Wykorzystana w analizie metoda opcyjną rozszerza popularną statyczną NPV o niezbędną elastyczność, która pozwala na podejmowanie decyzji na każdym etapie realizacji inwestycji. Umożliwia ona wzrost, odsunięcie w czasie, rezygnację z realizacji, zamianę projektu oraz wiele innych opcji, których uwzględnienie często przesądza o wykonaniu projektu.

The following work presents the modern management of enterprise's finance, namely a real options method. It is based on analogy to finance options. Their evaluation is based on Black-Scholes formula. The real options method is used in many sections of economy. Pharmaceutical corporations use the options method most often. In pharmaceutical industry, real options are used often in the new drug development process as for instance the research on the antibiotic Tribactam of GlaxoSmithKlein. During the progress of this project, GSK did an evaluation of abandon option and continued the project by producing oral or in vein version of the drug.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Scholes M., The Pricing of Options and Corporate Liabilities, "Journal of Political Economy" 1973, no. 81.
 2. Bogacz L., Müller D., Wycena i analiza sekwencyjnych projektów inwestycyjnych w oparciu o modele opcji realnych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 4.
 3. Brach M., Real Options in Practice, John Wiley and Sons, New York 2003.
 4. Capiński M., Definicja i wycena opcji realnych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 3.
 5. Copeland T., Antikarov V., Real Options a Practitioner's Guide, Texere, New York 2003.
 6. Copeland T., Valuation in Practice, [w:] Recent Trends in Valuation, red. L. Kueleneer, W. Verhoog, John Wiley and Sons, New York 2003.
 7. Dzieża J., Ficak B., Przykłady opcji realnych, "Rynek Terminowy" 2004, nr 3.
 8. Howell S., Real Options: Evaluating Corporate Investment Opportunities in a Dynamic World, Prentice Hall, London 2001.
 9. Jajuga T, Koncepcje zarządzania ryzykiem, [w:] Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 10. Jajuga T, Opcja rzeczowa - nowy instrument pochodny czy przelom w zarządzaniu finansami, "Rynek Terminowy" 2000, nr 3.
 11. Jajuga T., Opcje rzeczowe a opcje finansowe, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 952, AE, Wrocław 2002.
 12. Jajuga T., Projekt inwestycyjny jako opcja, [w:] Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 837, AE, Wrocław 1999.
 13. Kellog D., Charnes J., Demirer R., Valuation of a Biotechnology Firm: an Application of Real -Options Methodologies, Third Annual International Conference on Real Options, Leiden 1999.
 14. Kogut B., Kulatilaka N., Capabilities as Real Options, "Organization Science" 2001, no. 6.
 15. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Wartość strategiczna w ocenie projektów inwestycyjnych, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2004.
 16. Kozarkiewicz-Chlebowska A., Zastosowanie teorii opcji rzeczywistych do wspomagania decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka, [w:] Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia, red. W. Waszkiewicz, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2001.
 17. Lavoie B., Real Options and the Management of R&D Investment: an Analysis of Comparative Advantage, Market Structure and Industry Dynamics in Biotechnology, The Ohio State University, Ohio 2004.
 18. Łukaniuk M., Baran T., Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych-opcje, [w:] Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw, red. T. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 837, AE, Wrocław 1999.
 19. Merton R., Theory of Rational Option Pricing, "Bell Journal of Economics and Management Science" 1973, no. 4.
 20. Mielcarz P., Wykorzystanie narzędzi uzupełniających analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto w ocenie projektów badawczo-rozwojowych, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, AE, Wrocław 2005.
 21. Miller L., Park C., Decision Making Under Uncertainty - Real Options to the Rescue!, "Engineering The Economist" 2002, no. 1.
 22. Mun J., Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions, John Wiley and Sons, New York 2002.
 23. Myers S., Determinants of Corporate Borrowing, "Journal of Financial Economics" 1977, no. 5.
 24. Panfil M., Szablewski A., Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 25. Rudny W., Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, red. J. Bieliński, CeDeWu, Warszawa 2004.
 26. Rutkowski A., Wykorzystanie opcji rzeczywistych w wycenie firmy, [w:] Wartość przedsiębiorstwa -z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock-Łódź 2001.
 27. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2003.
 28. Schwartz E., Trigeorgis L., Real Options and Investment Under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions, The MIT Press, London 2001.
 29. Shackleton M., Wojakowski R., The Expected Return and Exercise Time of Merton - Style Real Options, "Journal of Business Finance & Accounting" 2002, no. 29.
 30. Stevens T., Picking the Winners, "Industry Week" 2000, no. 22.
 31. Wiśniewski T., Opcje rzeczywiste a wycena przedsiębiorstw, [w:] Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 32. Wiśniewski T., Podstawowe trudności zastosowania metod wyceny opcji finansowych w wycenie opcji rzeczywistych, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia- tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1037, AE, Wrocław 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu