BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwasieczko Beata
Tytuł
System rachunkowości z zastosowaniem bazy wiedzy
Application of Knowledge Base in Accounting
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (5), 1998, nr 776, s. 21-40, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Systemy z bazą wiedzy, Rachunkowość zarządcza, Wiedza, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Informacja dla potrzeb zarządzania, Rachunkowość
Knowledge based systems, Management accounting, Knowledge, Economic literature analysis, Information for management needs, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę rachunkowości w zarządzaniu. Spróbowano odpowiedzieć na pytanie – jak rachunkowość wspomaga zarządzanie oraz opisano nowe podejście do rachunkowości. Zaprezentowano również przykład systemu z bazą wiedzy- rachunek kosztów budżetowych.

The principal objective of this article is to answer the question: whether accenting supported by artificial intelligence may become a more effective management toll? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baborski A. (red.): Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja. Wrocław: AE 1994.
 2. Baborski A.: Wiedza i sztuczna inteligencja W: Elementy systemów ekspertowych. Red. M. Owoc. Wrocław: AE 1991.
 3. Bailey D., Krzywda D., Schroeder M.: Model systemu rachunkowości polskiej a rozwiązania europejskie, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej (ZT RN) SKwP. Warszawa 1993, tom XXIII.
 4. Benedykt Z.: Co daje obiektowe podejście do analizy i projektowania systemów informatycznych. "Informatyka" 1993 nr 11.
 5. Bolc L., Borodziewicz M., Wójcik M.: Podstawy przetwarzania informacji niepełnej i niepewnej. Warszawa: PWN 1991.
 6. Bolc L., Cichy M., Różańska L.: Przetwarzanie języka naturalnego. Warszawa: WNT 1982.
 7. Chwiałkowska J.: Sztuczna inteligencja w systemach eksperckich. Warszawa: ZNI "MIKOM" 1991.
 8. Dobrzyńska E., Perkowski M.: Rachunek predykatów i metoda rezolucji. W: Zadanie, metoda, rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Red. A. Góralski. Warszawa: WNT 1980.
 9. Drucker P.: Praktyka zarządzania. Nowoczesność Sp. z o.o. Warszawa 1992.
 10. Elam J.J., Henderson J.C.: Knowledge Engineering Concepts for DSS Design and Implementation. "Information and Management" 1983 nr 2.
 11. Harmon P., King D.: Expert Systems, Artiflcial Intelligence in Business. New York: J. Wiley & Sons 1985.
 12. Jarugowa A., Świderska E.: Koncepcje i charakterystyki jakościowe rachunkowości. W: System informacyjny rachunkowości. Analiza, struktury, projekty. Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomica 45. Łódź 1985.
 13. Jarugowa A. (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: SKwP 1995.
 14. Kasprzyk A.: Obiektowo-zorientowane - analiza i projektowanie (2). "Informatyka" 1993 nr 9.
 15. Kay I.: Podstawy sukcesu firmy. Warszawa: PWN 1996.
 16. Kisielnicki I.: Informacyjna infrastruktura zarządzania - potrzeby i tendencje zmian. "Informatyka" 1993 nr 2.
 17. Kiziukiewicz T.: Rachunkowość zarządcza. Wrocław: Ekspert 1995.
 18. Kiziukiewicz T. (red.): Problemy współczesnej rachunkowości. Materiały z konferencji. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1991.
 19. Kolbusz E.: Problemy badania potrzeb informacyjnych w systemach zarządzania. "Informatyka" 1991 nr 8.
 20. Kotarbiński T.: Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa: PWN 1986.
 21. Krzyżanowski L. (red): Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. Wyd. II. Warszawa: PWN 1994.
 22. Krzyżanowski L. (red): Przedmiot, metoda i paradygmat nauki organizacji i zarządzania. Uniwersytet Warszawski, Instytut Organizacji i Zarządzania. Warszawa 1988.
 23. Kwiecień M.: Controlling w teorii i praktyce gospodarczej - budowa systemu informacyjnego. ZT RN SKwP. Warszawa 1994 (wydanie specjalne).
 24. Kwiecień M.: Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 566. Wrocław: AE 1991.
 25. Kwiecień M., Makarewicz B.: Zastosowanie nowoczesnej technologii komputerowej w controllingu. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 638. Wrocław: AE 1992.
 26. Kwiecień M., Makarewicz B.: The Application of A.I. in Accounting. The 15-th Annual Congres of Accounting. Madryt 1992.
 27. Kwiecień M., Makarewicz B.: The knowledge-based system as a way of assisting the process of decision making and controlling. CAA'93 Finlandia 1993.
 28. Kwiecień M., Makarewicz B., Cebrowska T.: Analiza finansowa z wykorzystaniem bazy wiedzy. Wrocław: AE 1992.
 29. Kwiecień M., Makarewicz B., Muszyńska J.: Kredytowanie przedsiębiorstw - system bazy wiedzy. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 368. Wrocław: AE 1987.
 30. Łukaszewicz W.: Przechowywanie wiedzy i niewiedzy w bazach danych. "Informatyka" 1981 nr 1.
 31. Makarewicz B.: System rachunkowości z zastosowaniem bazy wiedzy. Praca doktorska nie publikowana. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Instytut Rachunkowości 1996.
 32. Misińska D.: Zmiany w rachunkowości a konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Konferencja - Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warszawa: PTE 1994.
 33. Nadolna B.: Ewolucja systemów informatycznych rachunkowości. W: Problemy finansów i rachunkowości w nowych warunkach gospodarowania. Seminarium naukowe 24-25 maja 1994, EIOGZ Szczecin 1994.
 34. Naumiak T.: Elementy rachunku kosztów. Ewidencja, rozliczanie, kalkulacja. Warszawa: SKwP 1995.
 35. Nilsson N.J.: Principles of Artificial Intelligence. Palo Alto: Tioga Publishing Co., 1980.
 36. Nowak W.A.: Fundamentalne uwarunkowania rachunkowości sektora publicznego. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 1995.
 37. Nowakowski A.: Nowe generacje systemów informatycznych w zarządzaniu. "Informatyka" 1991 nr 8.
 38. Penc J.: Strategie zarządzania. Cz. I. Warszawa: Placet 1994.
 39. Sawicki K.: Problem funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych. ZT RN SKwP. Warszawa 1994, tom XXVIII.
 40. Siemieński T.: W poszukiwaniu wspólnego podłoża wszystkich języków naturalnych. "Problemy" 1985 nr 17.
 41. Sienkiewicz P.: Systemy ekspertowe w zarządzaniu. "Informatyka" 1993 nr 2.
 42. Sowa J.F.: Conceptual Structures: Information Processing in Mind and Machine. Massachusetts: Addison-Wesley Publ. Comp. Inc. 1984.
 43. Sailings J.: Cognitive Science. An Introduction. Cambridge: MIT Press 1987.
 44. Szymariski K.G.: Problemy metodologiczne nauki rachunkowości. Warszawa: SGPiS 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-1278
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu