BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słodczyk Janusz, Szafranek Edyta
Tytuł
Przekształcenia ludnościowe i gospodarcze na obszarze między aglomeracjami Wrocławia i Opola w latach 1994-2003
Demographic and Economic Transformations on the Area between Wroclaw and Opole Agglomerations between 1994 and 2003
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1143, s. 106-116, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka - przestrzeń - rozwój
Słowa kluczowe
Przemiany demograficzne, Rozwój gospodarczy regionów, Wielkie miasta
Demographic transformation, Economic development of regions, Great city
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wrocław, Katowice
Wroclaw, Katowice
Abstrakt
Procesy przekształceń ludnościowych i gospodarczych w układach regionalnych zależą zarówno od zróżnicowania wewnętrznych struktur funkcjonalno-przestrzennych regionu, jak również od uwarunkowań zewnętrznych. Artykuł zawiera identyfikację przekształceń ludnościowych i gospodarczych w paśmie między aglomeracjami Wrocławia i Katowic. Czynnikami warunkującymi te przeobrażenia było oddziaływanie wielkich aglomeracji: Wrocławia i Katowic oraz autostrady łączącej te miasta.

The processes of demographic and economic transformations in regional systems depend on disparities of internal functional and spatial structures as well as on external conditionality. The paper is an attempt to identify factors of demographic and economic transformations in Opolskie region. The transformation was caused mainly by interaction of Wroclaw and Katowice agglomerations and A4 highway. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, UMWO, Biuro Planowania Przestrzennego, Opole 2002, s. 194-195.
  2. Słodczyk J., Szafranek E., Przeobrażenia struktury społeczno-gospodarczej na obszarze między aglomeracją Wrocławia a Opolem, [w:] Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, red. K. Szołek, A. Zakrzewska-Półtorak, AE, Wrocław 2002, s. 71-82.
  3. Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015, UMWO, Opole 1999.
  4. Winiarski B., Aglomeracje i obszary metropolitalne w Strategii Rozwoju Regionalnego, [w:] Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, AE, Wrocław 2001, s. 49-74.
  5. www.stowsama4.opole.pl.
  6. Zioło Z., Procesy i modele kształtowania krajowych układów regionalnych, [w:] Procesy i kierunki przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w okresie transformacji, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2004, s. 143-164.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu