BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych. Wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych
Barriers to Economic Growth Resulting from Social Inequalities. Lessons for Poland from Theory and Global Experience
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, nr 744, s. 125-144, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Bariery wzrostu gospodarczego, Ubóstwo, Poziom życia, Przegląd literatury
Barriers to economic growth, Poverty, Living standard, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano sporne diagnozy nierówności społecznych w skali światowej. Omówiono badania nad wewnątrz-krajowymi nierównościami oraz przedstawiono wpływ rozwoju kapitału ludzkiego na ograniczenie nierówności i ubóstwa w Polsce.

The methods and results of studies on social inequalities and their effects to date have not provided an authoritative basis for defining the barriers to economic growth resulting from these inequalities. Thus, a need exists to initiale a new research programme to examine the cost and income effects of social inequalities. Despite these problems, the author identifies the sources of cost effects resulting from inequalities in Poland and demonstrates that human capital development policy, oriented towards adapting the education system to deliver knowledge enabling action, could contribute to reducing barriers to economic growth resulting from social inequalities, poverty, and social exclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak S., Ciągle za małe wydatki na badania i rozwój, IDG. PL, Aktualności, 26.02.2004, www.igd.pl.
 2. Bartosik M., Działania systemowe rządu na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki z udziałem sektora B+R, materiały na seminarium RSSG przy Prezesie RM na temat „Procesy innowacyjne w Polskiej gospodarce" z dn. 15 kwietnia 2005 r.
 3. Bhall S., Imagine There's No Country: Poverty, Inequality, and Growth in the Era of Globalization, Institute for International Economics, Washington D.C. 2002.
 4. Birdsall N., Asymmetric Globalization, „The Brookings Review" 2003, vol. 21, nr 2.
 5. Castells M., High Technology, Word Development and the Structural Transformation: The Trends and Debate, „Alternatives" 1986, nr 11.
 6. Cline V., Trade and Income Distribution, Institute for International Economics, Washington 1997.
 7. Denninger K., Squaire L., Economic Growth and Income Inequality: Reexamining the links, 1997.
 8. Denninger K., Squaire L., A New Data Set Measuring Income Inequality, „World Bank Economic Review" 1996, nr 3.
 9. Dollar D., Kraay A., Trade, Growth, and Poverty, „The World Bank Policy Research Paper" 2001, nr 2615.
 10. Dowrick S., Golley J., Trade Openness and Growth: Who Benefits?, „Oxford Review of Economic Policy" 2004, vol. 20, nr 1.
 11. Duszczyk M., Dość migracyjnej paniki, „Gazeta Wyborcza", 25 sierpnia 2006 r.
 12. Dworkin R. M., Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Cambridge Mass. 2000.
 13. Ferreira F. H.G., Inequality and Economie Performance. A Brief Overviews to Inequality, „The Economist", l listopada 1994.
 14. Glyn A., The Assessment: How Far Has Globalization Gone?, „Oxford Review of Economic Policy" 2004, vol. 20, nr 1.
 15. Globalization and Its Critics: A Survey of Globalization, „The Economist", 29 września 2001.
 16. Williamson M..I.G., Explaining Inequality the World Round: Cohort Size, Kuznets Curves, and Openess, „NBER Working Paper" 1999, nr 7224.
 17. Hiroshi T., Reforming Management, „Journal of Japanese Trade and Industry" 1994, nr 2.
 18. Japan One in Ten?, „The Economist", l lipca 1995.
 19. Jonas H., Zasada odpowiedzialności, Platon, Kraków 1996.
 20. Kabaj M., Jak utworzyć 2 miliony miejsc pracy do 2010 r. ? Elementy strategii promowania zatrudnienia [w:] Tworzenie nowych miejsc pracy, Raport n r 47 RSSG, Warszawa 2004.
 21. Labour Costs, „The Economist", 27 maja 1995.
 22. Pensje coraz bardziej zróżnicowane, „Rzeczpospolita" 2004, nr 216 (6899).
 23. Perrson T., Tabellini G., Ac Inequality Harmful for Growth? „American Economic Review" nr 3.
 24. Poverty in an Age of Globalization, The World Bank, Washington D.C. 2000.
 25. Sala-i-Martin X., The Myth of Exploding inequality in Europe and the World |w:| Europe and Globalizalion, red. H. Kierzkowski, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2002.
 26. Sachs J., Werner A., Economic Reform and the Process of Global Integration, „Brookings Papers on Economic Activity" 1995, nr 1.
 27. Sachs J., Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia, PWN, Warszawa 2006.
 28. Sen A., Nierówności społeczne. Dalsze rozważania, Znak, Kraków 2000.
 29. Stiglitz .I.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 30. The Lizbon Strategy for Growth and Employment, Report from the High Level Group Claired by Wim Kok, November 2004.
 31. Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 32. Uwaga na grupę ryzyka, „Rzeczpospolita" 2004, nr 217 (6900).
 33. Wade R.H., The Rising Inequality of World Income Distribution, „Finance and Development" 2001, vol. 38, nr4.
 34. Woźniak M.G., Warunki prowzrostowej strategii dla Polski ograniczającej nierówności społeczne [w:| Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki, red. M.G. Woźniak, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
 35. Woźniak M.G., Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji, IBR Kraków, 1993.
 36. Woźniak M.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu