BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko Włodzimierz, Zarębska Anna
Tytuł
Zintegrowany model zarządzania tożsamością organizacyjną w przedsiębiorstwie
Integrated model of corporate identity management in companies
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2007, nr 1, s. 69-85, bibliogr. 27 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Tożsamość przedsiębiorstwa, Wizerunek przedsiębiorstwa, Metodologia organizacji i zarządzania
Enterprise identity, Company image, Organisation and management methodology
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera chronologiczny przegląd modeli zarządzania tożsamością organizacyjną, jakie powstały w przeciągu ponad trzydziestu ostatnich lat. Jest to podstawa do przedstawienia autorskiej koncepcji zintegrowanego modelu zarządzania tożsamością organizacyjną we współczesnym przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

This paper contains chronological review of the corporate identity models that have been developed over three decades. This is the base for presentation the author's model of corporate identity management process in the modern company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abratt A., A new approach to the corporate image management process, "Journal of Marketing Management" 1989, Vol. 5, No. 1.
 2. Alessandri S.W., Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation, "Corporate Communications: An International Journal" 2001, Vol. 6, No. 4.
 3. Balmer J.M.T., Corporate branding and connoisseur ship, "Journal of General Management" 1995, Vol. 21, No. 1.
 4. Balmer J.M.T., Corporate identity: past, present and future, Working Paper, Departamant of Marketing, University of Strathclyde 1997.
 5. Cornelisson J.P., Elving W.J.L., Managing corporate identity: an inte-grative framework of dimensions and determinants, "Corporate Communications: An International Journal" 2003, Vol. 8, No. 2.
 6. Dowling G., Managing your corporate images, "Industrial Marketing Management" 1986, Vol. 15.
 7. Fombrun C., Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, MA 1996.
 8. Gray E.R., Balmer J.M.T., Managing corporate image and corporate reputation, "Long Range Planning" 1998, Vol. 31, No. 5.
 9. Gregory J.R., Wiechmann J.W., Marketing Corporate Image: the Company as Your Number One Product, NTC Business Books, Chicago, Illinois, 1999.
 10. Hatch, M. Schultz M.J., Relations between organizational culture, identity and image, "European Journal of Marketing" 1997, Vol. 31, No. 5.
 11. Ind N., The Corporate Brand, Macmillan Press Ltd, London 1997.
 12. Kennedy S., Nurturing corporate images, "European Journal of Marketing" 1977, Vol. 11, No. 3.
 13. Lambert A., Corporate identity and facilities management, "Facilities" 1989, Vol. 7, No. 12.
 14. Leitch S., From logo-centrism to corporate branding?, "Australian Journal of Communication" 1999, Vol. 26, No. 3.
 15. Leuthesse L., Kohli C, Corporate identity: the role of mission statements, "Business Horizons" 1997, Vol. 40, No. 3.
 16. Marwick N., Fil C., Towards a framework for managing corporate identity, "European Journal of Marketing" 1997, Vol. 31, No. 5/6.
 17. Melewar T.C., Wooldridge A.R., The dynamics of corporate identity: A review of a process model, "Journal of Communications Management" 2001, Vol. 5, No. 4.
 18. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, CA, 1985.
 19. Stuart H., Exploring the corporate identity/corporate image interface: anempirical study of accounting firms, "Journal of Communication Management" 1998, Vol. 2, No. 4.
 20. Stuart H., Towards a definitive model of the corporate identity management process, "Corporate Communications: An International Journal" 1999, Vol. 4, No. 4.
 21. van Kiel C.B.M., Principles of Corporate Communikactions, Prentice-Hall, London 1995.
 22. van Riel C.B.M., Balmer J.M.T., Corporate identity: the concept, its measurement and management, "European Journal of Management" 1997, Vol. 31, No. 5/6.
 23. Zarębska A., Rozważania nad tożsamością organizacyjną - konsensus pomiędzy teorią a praktyką, "Przegląd Organizacji" 2005, Nr 4.
 24. Zarębska A., Motywacyjna rola wizji w przedsiębiorstwie, [w:] K. Mar-kiewicz, Wawer M. (red.), Problemy społeczne we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Difm, Warszawa 2005.
 25. Zarębska A., Nowy model identyfikacji i zarządzania tożsamością organizacyjną, "Przegląd Organizacji" 2005, Nr 11.
 26. Zarębska A., Misja a tożsamość współczesnych przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2005, Nr 10.
 27. Zarębska A., Tożsamość przedsiębiorstwa -znacznie szersze spojrzenie na kulturę organizacyjną, "Przegląd Organizacji" 2003, Nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu