BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska-Kuzicka Sabina
Tytuł
Tworzenie centrów logistycznych w Polsce wyznacznikiem konkurencyjności na rynku globalnym
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 395-403, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Globalizacja gospodarki, Rozwój gospodarczy, Logistyka, Centra logistyczne
Economic globalization, Economic development, Logistics, Logistic centres
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem analizy w artykule były centra logistyczne, jako przejaw zarządzania logistycznego w warunkach globalizującej się gospodarki. Ich powstawanie podyktowane jest poszukiwaniem optymalnych kosztów transportu, dystrybucji, magazynowania, konsolidacji, przeładunków i innych prac towarzyszących efektywniejszej obsłudze klienta. Celem autorki było przedstawienie centrów logistycznych, jako istotnego czynnika rozwoju gospodarczego. Autorka zwróciła uwagę na możliwości i bariery rozwoju centrów w Polsce oraz na korzyści jakie płyną z ich funkcjonowania.

In new reality, in witch enterprises operate on global market, there is necessity to derive the energy from the inside. Along with the changes in the market, enterprises of information technology to raise their competitiveness. The aim of this paper is to present Logistic center, as a importance factor economic development. The article contains the characterization Logistics center, barriers, benefit it turn up in times create. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., (1985): Systemy logistyczne w gospodarowaniu. Teoria i praktyka logistyki, AE Poznań 1985.
 2. Adamczewski P., (2000): CRM jako ogniwo łańcucha logistycznego, "Logistyka i Jakość" nr 3.
 3. Coyle J., Bardi E., Langley C.L. Jr, (1996): The Management of Business Logistics, West Publishing Company, St. Paul 1996, za: Kempny D. (2001): Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 4. Fijałkowski J., (2001): Wybrane zagadnienia projektowania centrów logistycznym Polsce, Logistyka.
 5. Gołębiowska E., (1999): Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa - Poznań.
 6. Górski J., Brdulak H., (2001): Centra logistyczne - aspekty rozwoju, "Logistyka", nr 2.
 7. Richter K., Tarkowski J., (1996): Znaczenie centrów logistycznych dla nowoczesnego gospodarowania, Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, "Problematyka zarządzania logistycznego".
 8. Korsel Z., Łacny J., (2000): Infrastruktura logistyczna a centra logistyczne w Polsce, Materiały z konferencji, 'Centra logistyczne w Polsce'.
 9. Kozak M., Pyszkowski A., Szewczyk R., (2000): Słownik rozwoju regionalnego, PPRR Warszawa.
 10. Majewski J., (2002): Standardy wymiany informacji w systemach zarządzania łańcuchem dostaw, "Computerworld" nr 18.
 11. Mindur L., (2001): Zarys teoretycznych podstaw tworzenia centrów logistycznych oraz ich wpływ na racjonalizację zarządzania procesami logistycznymi, Materiały konferencyjne z ogólnopolskiej konferencji naukowej 'Teoria a praktyka polskich centrów logistycznych'.
 12. Nowicka-Skowron M., (2000): Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa.
 13. Paprocki W., Pieriegud J., (2000): Obiekt logistyczny według koncepcji 'Magazyn Mix', "Przegląd Komunikacyjny", nr 2.
 14. Pfohl H.Ch., (1998): Systemy logistyczny. Podstawy organizacji i zarządzania, Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 15. Rutkowski K., (1995): Oferenci zintegrowanych pakietów usług logistycznych, Materiały konferencyjne, 'Trans' 95' Warszawa.
 16. Ustawa o wsparciu rozwoju regionalnego, Dz. U. Nr 38 1999r. z póź. zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu