BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płatkowska-Prokopczyk Laura, Szwiec Paweł
Tytuł
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania polskiego rolnictwa w warunkach globalizacji i perspektywie integracji z Unią Europejską
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 430-443, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Kryteria integracji z UE, Globalizacja gospodarki, Przegląd literatury
Agriculture, EU enlargement criteria, Economic globalization, Literature review
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę wskazania niektórych determinant warunkujących dostosowanie polskiego systemu rolnego do wymagań Unii Europejskiej, ich sklasyfikowania oraz ujęcia w formie sieci wzajemnych zależności. Ponadto podjęto również wysiłek opracowania definicji globalizacji oraz rozwiązania pewnych problemów dotyczących tego fenomenu. Zwrócono także uwagę na możliwość włączenia procesu integracji w proces globalizacji. (abstrakt oryginalny)

The paper reviews a variety of statements whose aim was to define the phenomenon known as globalization. It also quotes definitions of economic integration. The authors classify and indicate mutual connections between determinants affecting Polish agrarian system, which are compliant with the requirements of the EU's Common Agricultural Policy. It has been underlined that it is neither the state of Polish agriculture nor the underdevelopment of rural areas the main obstacle in Poland's accession to the EU. It is the fact that present infrastructure and institutional structures will prevent Polish farmers from benefiting fully from the integration. (JW)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., (2000): Globalizacja, PIW Warszawa.
 2. Burszta W., (1998): Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 3. Czykier-Wierzba B., (1995): Rolnictwo polskie a integracja z Unią Europejską, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Dembiński P., (2001): Kto zyskuje a kto traci, Więź.
 5. Kapuściński R., (2001): Rewolucja planetarna, Więź.
 6. Liberska B., (2002): Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE Warszawa.
 7. Lichorowicz A., (1996): Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze, Kraków.
 8. Lis S., Miklaszewski S., (1993): Kraje europejskie wobec współczesnych procesów integracji, Wydawnictwo Secesja, Kraków.
 9. Martin H., Schumann H., (2000): Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 10. Mbewe R., (2001): Globalizacja tak, ale z biednymi, "Rzeczpospolita", 15-16 września.
 11. Mickiewicz A., Skotarczak T., (1998): Bariery i zagrożenia rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego [w:] Problemy restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rodzinnych w Polsce Północnej, "Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rolniczych PAN", 457, Warszawa.
 12. Mucha-Leszko A., (1997): Proces integracji Polski z Unią Europejską, [w]: Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu dostosowywania gospodarki Polski do standardów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 13. Naisbitt J., (1997): Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Olszewski L., (2000): Procesy globalizacji a przemiany systemowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 858, Wrocław.
 15. Otoliński E., (1999): Problemy organizacyjne rolnictwa Polski południowej, "Przegląd Organizacji" nr 4.
 16. Sokołowska S., (1998): Zarządzanie agrobiznesem, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 17. Szymański W., (2001): Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 18. Woś A., (1994): Państwowa gospodarka w rolnictwie w zakresie transformacji systemowej, "Wieś i Rolnictwo" , nr 2.
 19. Zaremba M., (2001): Jaja czy roquefort - chłopi układają menu, "Rzeczpospolita" 15-16 września.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu