BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Ewa
Tytuł
Wpływ procesów globalizacji na społeczności lokalne
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 444-453, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Globalizacja, Społeczne skutki globalizacji, Społeczności lokalne
Globalization, Social results of globalisation, Local community
Uwagi
summ.
Abstrakt
Referat jest próbą zbadania korzyści i konsekwencji oddziaływania zjawiska globalizacji na życie społeczności lokalne.

Globalization is the basic tendencies characterizing the directions of changes in contemporary international relations. What means to be global are the processes which refer directly or indirectly to the whole world. To analyze the growing number of events and processes occurring in today's world global vision has to be used, this means that one has to take into account their consequences to the world as a whole and notice their influences on particular countries, societies and persons. As a result the local, national and global events effect each other mutually. Nowadays, as a consequences of globalization, we can observe the process of simultaneous integration and disintegration taking place in contemporary society. Localism can be seen as a form of a reaction to globalization and it result from the psychological needs of security and membership in the more unified world. Simultanously globalization destrays traditional bands and varieties. It is important that both localism and globalization are reconcilled. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alger F., (1987): Lokalna społeczność a kultura globalna, Warszawa.
 2. Barber B., (2000): Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa.
 3. Bauman Z., (2000): Globalizacja. I co z tego wynika, Warszawa.
 4. Chodubski A., (1998): Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne, Toruń.
 5. Chodubski A., (1999): O wartościach społeczności lokalnych, "Prawica Polska", nr 4.
 6. Dobrowolski P. (2000): Władza lokalna a problemy rozwoju samorządności i decentralizacji w Polsce, Katowice.
 7. Łoś-Nowak T., (1999): Suwerenność współczesnego państwa. Recepcja czy rewizja idei? [w:] Historia, polityka, stosunki międzynarodowe, Warszawa.
 8. Mojsiewicz Cz., (1993): Przezwyciężenie wrogości i nacjonalizmu, Poznań.
 9. Piekary A., Niewiadomski Z., (1992): Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, Warszawa.
 10. Polak E., (1999): Przyczyny i przejawy dezintegracji społeczeństwa informacyjnego. [w:] Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, red. nauk. L.W. Zacher, Warszawa.
 11. Polak E., (2001): Integracja i dezintegracja jako współzależne procesy współczesnych przemian cywilizacyjnych, Gdańsk.
 12. Popiuk-Rysińska I., (1993): Kwestia suwerenności w rozwoju stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 13. Putnam R., (1995): Demokracja w działaniu, Kraków.
 14. Szczepański M., (1993-1994): System światowy. Między globalizmem a lokalizmem, "Transformacje", nr 3-4.
 15. Zacher L., (1999): Społeczeństwo informacyjne na szczeblu lokalnym, [w:] Społeczeństwo informacyjne w perspektywie człowieka, techniki, gospodarki, Warszawa.
 16. Zawadzka B., (1993): Region i województwo, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu