BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stosik Aneta
Tytuł
Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań globalizacji
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 963, s. 528-533, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Globalizacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Strategia jakości, Kapitał intelektualny, Przewaga konkurencyjna
Globalization, Small business, Corporation strategies, Quality strategy, Intellectual capital, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu było wskazanie, iż niezmiernie istotnym problemem dla polskiego smali - biznesu przed i po przyłączeniu do Unii Europejskiej, jest projakościowa strategia zarządzania oraz zwiększenie znaczenia kapitału intelektualnego jako czynnika podnoszącego konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, w dobie globalizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is showing how important for the polish small-business enterprises after joining the Common Market the pro-quality managing strategy should be. Also extension of intellectual capital important is stressed-out as loading factor in increasing competition of small and mid businesses of the globalization era. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karlof B., (1992): Strategie biznesu. Koncepcje i modele- przewodnik. Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa.
  2. Obłój K., (1998): Strategie organizacji w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa.
  3. Olszewska B., (1998): Determinanty konkurencyjności w warunkach umiędzynarodowienia i globalizacji [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, PWE, Warszawa.
  4. Poznańska K.,(2000): Globalizacja a małe i średnie przedsiębiorstwa, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Tom 3, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  5. Roszyk-Kowalska G., Kraśniak J., (2000): Role kierownicze w procesowym podejściu do zarządzania przedsiębiorstwem.[w:] Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Instytut Organizacji i Zarządzania, Politechnika Zielonogórska, Zielona Góra.
  6. Taraszcuk M., (2001): Diagnozowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Nowoczesne zarządzanie, przedsiębiorstwem. Wyd. Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Organizacji i Zarządzania, Zielona Góra.
  7. Wawak T., (2000): Projakościowa restrukturyzacja zarządzania w okresie przedakcesyjnym - warunek efektywnej integracji. [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. Tom 3, Wyd. Informacji Ekonomicznej Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu