BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mackiewicz Michał
Tytuł
Reguły fiskalne wzrostu wydatków - ujęcie nominalne nominalne czy realne?
Fiscal rules of expenditure growth - a nominal or real approach?
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2003, nr 10, s. 1-20, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Deficyt budżetowy, Polityka stabilizacyjna, Modele ekonomiczne, Reguły fiskalne
Budget deficit, Stabilisation policy, Economic models, Fiscal rules
Abstrakt
Artykuł wpisuje się w nurt badań na temat możliwości i metod ograniczania deficytu finansów publicznych, w szczególności w dyskusję wokół zagadnienia konstrukcji odpowiednich reguł polityki fiskalnej, zapewniających stabilizację wydatków publicznych w dłuższym okresie. Celem pracy jest analiza możliwości prowadzenia polityki antycyklicznej w krótkim okresie w oparciu o reguły wzrostu wydatków. Analizowane są dwa warianty tych reguł. Skutki zastosowania obydwu wariantów reguły wydatków dla krótkookresowej stabilizacji gospodarki analizowane są w ramach prostego modelu gospodarki, umożliwiającego prześledzenie krótkookresowej reakcji gospodarki na różnego rodzaju szoki, jak również prześledzenie skutków polityki antycyklicznej.

The aim of this study is to analyse chances for pursuing short-term anticyclical policy under conditions of fiscal policy rules applied to expenditure growth. Two version of expenditure rules are analysed, differing from each other in terms of assumption concerning the growth rate of prices. The consequences of applying both versions to short-term stabilisation of the economy are examined on a basis of a simple AS-AH model. The analysis indicates that under conditions of demand shocks the nominl approach to the rise in expenditure has a stronger stabilising effect on both tb product and price levels. Under conditions of supply shocks the real-terms approad to the rise in expenditure proves more effective for stabilisation of the production level. This, however, takes place at the expense of more intensive price fluctuation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., [2002], Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Alesina A., Pcrotti R., [1995a], The Political Economy of Budget Deficits, IMF Staff Paper 42.
 3. Alesina A., Perotti R., [1995b], Fiscal Expansions and Fiscal Adjustments in OECD Countries, Economic Policy No 21.
 4. Banca d'ltalia, [2001], Fiscal Rules, materiały z konferencji w Perugii w lutym 2001.
 5. Bayoumi T, Eichengreen B., [1995], Restraining Yourself: The Implications of Fiscal Rules for Economic Stabilization, IMF Staff Papers No 42.
 6. Brunila A., Buti M., Franco D., [2001], The Stability and Growth Pact. The Architecture of Fiscal Policy in EMU, Palgrave, Houndmills.
 7. Brunila A., Buti M., in't Veld J., [2002], Fiscal Policy: How Effective Are Automatic Stabilizers?, European Commission Economic Paper Nr 177.
 8. Buiter W.H., Grafe C, [2002], Patching up the Pact: Some Suggestions for Enhancing Fiscal Su-stainability and Macroeconomic Stability in an Enlarged European Union, Centre for Economic Policy Research, London, Discussion Paper No 3496.
 9. Buiter W.H., [2003], Ten Commandments for a Fiscal Rule in the E(M)U, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.
 10. Buli M., Giudice G., [2002], EMU's Fiscal Rules: What Can and Cannot Be Exported, European Commission Working Paper, 30 April.
 11. Burda M., Wyplosz C, [2000], Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 12. Hall R.E., Taylor J.B., [1999], Makroekonomia. Teońa, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Inman R.P., [1996], Do Balanced Budget Rules Work? U.S. Expenerice and Possible Lessons for the EMU, National Bureau of Economic Research, Cambridge MA, Working Paper No 5838.
 14. Kopits G., Symansky S., [1998], Fiscal Policy Rules, International Monetary Fund, Washington DC, Occasional Paper No 162.
 15. Kwiatkowski E. (red.), [1994], Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Milesi-Ferretti G.M., [1997], Fiscal Rules and the Budget Process, Centre for Economic Policy Research, London, Discussion Paper No 1664.
 17. Mills P., Quinet A., [2001], The Case for Spending Rules, w: Banca d'ltalia [2001].
 18. Rada Ministrów, [2001], Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca. Strategia gospodarcza rządu, Warszawa.
 19. Romer D., [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 20. Stiglitz J., [1988], Economics of the Public Sector, W.W. Norton & Co., New York, London.
 21. Strauch R., von Hagen J., [2000], Formal Fiscal Restraints and Budget Processes as Solutions to a Deficit and Spending Bias in Public Finances: US Experience and Possible Lessons for EMU w: Banca d'Italia [2001].
 22. van den Noord P., [2000], The Size and Role of Automatic Fiscal Stabilizers in the 1990s and byond, OECD Economic Department Working Paper No 230.
 23. Wyplosz C, [2002], Fiscal Policy: Institutions vs. Rules, Graduate Institute of International Studies, Geneva, Working Paper No 03/2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu