BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latusek Mariusz
Tytuł
Koszty pracy - aspekty ekonomiczne
The Labour Costs - Economic Aspects
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 8, s. 13, przypsiy
Słowa kluczowe
Koszty działalności gospodarczej, Koszty pracy, Analiza kosztów
Economic activities costs, Labour costs, Cost analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prowadzący działalność gospodarczą przy podejmowaniu decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa nie mogą pominąć ważnej pozycji kosztów, jaką są koszty pracy. Autor przedstawia koszty pracy w następujących przekrojach: ewolucja pojęcia kosztów pracy, kryteria klasyfikacji tej pozycji kosztów, funkcje kosztów pracy, wybrane metody pomiaru kosztów pracy. W skład kosztów pracy wchodzi wiele elementów, które mają różne funkcje, przeznaczenie i bardzo zróżnicowany stopień powiązania z wkładem pracowników. Koszty te to parametry dynamiczne, których wielkość i struktura ulega zmianom w czasie. Obowiązujące przepisy prawne mają wpływ na wysokość i zasady kształtowania większości elementów kosztów pracy. (abstrakt oryginalny)

Persons running their business taking decisions connected with the evolution of their business, cannot skip the important position of costs, which are the costs of labour. The labour costs are presented in this article in the following sections: evolution of the meaning "labour costs", criteria's of classifications of these costs, functions of labour costs, chosen methods of the labour costs measurement. Many positions enter to composition of the labour costs, which have different functions, destination and differentiated coherence degree with the employees' contribution. These costs have dynamic parameters, which largeness and structure undergoes changes in time. Obligatory law regulations have an influence on height and principles of forming the majorities of the labour costs fractions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Halama, Koszty pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie przemysłowym (w:) Człowiek w przedsiębiorstwie. Materiały z dorocznej konferencji poświęconej zagadnieniom ekonomii przedsiębiorstw, Warszawa 1962, s. 174-185.
 2. Z. Jacukowicz, Skuteczny system wynagradzania w firmie, Gdańsk 1997, s. 9.
 3. A. Korczyn, Leksykon rachunkowości, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego, Sigma, Skierniewice 2001. s. 106.
 4. J. Kordaszewski, Formy płac, Warszawa 1972, s. 42. K. Makowski, Koszty pracy - instrument zarządzania (w:) Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika, pod red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2000, s. 79.
 5. J. Marczak, W. Kwasek, Koszty pracy, INFOR, Warszawa 1998, s. 8.
 6. Z. Miśkiewicz, Koszty pracy w rachunku ekonomicznym produkcji przemysłu maszynowego. Warszawa 1976, s. 31.
 7. Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Fogra 98, PC World Computer, CD10/99/B(55).
 8. E. Nowak, Rachunkowość, PWE, Warszawa 1998, s. 156.
 9. K. Sedlak (w:) Jak skutecznie wynagradzać pracowników, pod red. K. Sedlaka, Kraków 1997, s. 8.
 10. J. Stankiewicz, Propozycja klasyfikacji kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Acta Univesitetis Nicolai Copernici" - Ekonomika nr IX, Toruń 1980, s. 132. A. Szałkowski (w:) Podstawy zarządzania personelem, pod red. A. Szałkowskiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 205.
 11. E. Sztanderska, J. Liwiński, Koszty pracy w Polsce, Warszawa 1999, s. 6.
 12. A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Krasków-Kluczbork 2000,s.200.
 13. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu