BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gładoch Monika
Tytuł
Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych przez pracowników
Rights and Obligations of the Employers in the Relation to the Employees Who are Taking Stuperfacients and Psychoactive Drugs
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 8, s. 15-20
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Obowiązki pracodawcy, Alkoholizm, Narkomania, Regulacje prawne
Health and safety at work, Employer obligations, Alcoholism, Drug addiction, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosła liczba osób zażywających środki odurzające i substancje psychotropowe. Duży procent uzależnionych to osoby czynne zawodowo. Po narkotyki sięgają pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach pracy, związanych z dużą odpowiedzialnością i ciągłym stresem, a także osoby pracujące pod presją czasu. W polskim prawie istnieje powinność pracodawcy przeciwdziałania zjawisku narkomanii w zakładzie pracy. Wynika to z ogólnego obowiązku organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Autorka kompleksowo przedstawia problem różnego rodzaju uzależnień pracowników oraz wskazuje na prawne podstawy działania pracodawców. (abstrakt oryginalny)

Over last few years we observe significant increase of an amount of people taking drugs. Large percent of those people are professionally engaged. The drugs are taken by the various employees, who are under stress with broad responsibility and those working under time pressure. According to the Polish law, an employer is obliged to act against the drug habit. It's due to the general obligation of the employer to ensure safe and hygienic working conditions. The below study treats the drug habit of the employees on a broad basis and indicates legal base for the employer's reactions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. F. Bruno, G. Mannino, Ogólne problemy uzależnienia od substancji uzależniających (w:) Kompendium wiedzy o profilaktyce. nadużywanie i nielegalny obrót substancjami uzależniającymi, t. II, Warszawa 1997, s. 10 i n.
 2. R. Carlton, J.N. Butche., S.Minkea, Psychologia zaburzeń. Gdańsk 2003, s. 586.
 3. Cz. Cekier, Toksykomania, narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm, Warszawa 1985, s. 49.
 4. T.L. Chruściel, Problem uzależnień: aspekty społeczne i medyczne (w:) Uzależnienia lękowe. XII Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 1995, s. 13.
 5. T. L. Chruściel, Ł. Korozs, Zapobieganie narkomanii w świetle polskiego prawa, Warszawa 1988, s. 37-38.
 6. M. Jędrzejko, Narkotyki i narkomania w Wojsku Polskim, Warszawa-Pułtusk 2004, s. 90.
 7. M. Jędrzejko, K. Piórkowska, Zjawisko narkomanii wśród warszawskich yuppies, maszynopis niepublikowany, Warszawa 2004, s. 6.
 8. W. Kowalski, Kokaina w Holandii, "Biuletyn Informacyjny Problemy Narkomanii" 2005, nr l, s. 54.
 9. K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii, Kraków 2001, s. 62.
 10. E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 2004, s. 92.
 11. S.A. Maisto, M, Galizio, G.J. Connors, Narkotyki zażywanie i nadużywanie, Warszawa 2000, s. 77.
 12. I. Niewiadomska, P. Stanisławczyk, Narkotyki, Lublin 2004, s. 101.
 13. J. Piątkowski, Odsunięcie od pracy za naruszenie obowiązku trzeźwości, Acta Universîtatis Nîcolai Copernici, 1992, z. 256, s. 56 i 64.
 14. Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1998, t. II, s. 268.
 15. M. Święcicki, Prawo pracy, Warszawa 1968, s. 336.
 16. Z. Thille, L. Zgirski, Toksykomanie. Zagadnienia społeczne i kliniczne, Warszawa 1976, s. 14.
 17. T. Wyka, Ochrona zdrowia pracownika jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003, s. 133.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu