BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniszyn Marcin
Tytuł
Ulricha Becka koncepcja civil labour
The Civil Labor Concept of Ulrich Beck
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 11-17, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Adaptacja społeczno-zawodowa, Aktywizacja bezrobotnych, Integracja społeczna, Polityka społeczna
Socially-professional adaptation, Unemployed activation, Social integration, Social policy
Abstrakt
W niniejszym artykule została przedstawiona koncepcja civil labour, sformułowana przez niemieckiego socjologa Ulricha Becka. Cel civil labour to stworzenie alternatywy płatnego zatrudnienia w postaci różnego rodzaju przedsięwzięć, które pozwalają pozostać aktywnym poza rynkiem pracy bez popadania w pułapkę bezrobocia. Beck dąży do stworzenia idei społeczeństwa post-zatrudnieniowego, w którym status jednostki nie jest określony w oparciu o wykonywaną pracę za wynagrodzeniem, ale na podstawie wkładu własnego jednostki w życie społeczności lokalnej. Owa aktywność jednostki w obrębie społeczności lokalnej daje szansę na uniknięcie stygmatyzowania bezrobociem. Pozwala na pełne uczestnictwo w życiu społecznym osobom pozbawionym w danym momencie możliwości wykonywania pracy zarobkowej. (abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of civil labor as developed by the well-known German sociologist Urlich Beck. The objective behind civil labor is to create an alternative to paid employment in the form of various types of ventures that foster continued activity outside the labor market without falling into the pitfall of unemployment. Beck strove to create the idea of a post-employment society in which an individual's status is not defined on the basis of paid work being performed, but on the basis of the individual's own input into the life of the local community. Such individual activity within the local community provides the opportunity to evade the stigma of unemployment. It makes possible full participation in social life by a person momentarily deprived of paid employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beck U. (2000), The Brave New World of Work, Polity Press, Oxford.
  2. Borkowska S. (2003), Opotrzebie, korzyściach i słabościach programów praca — życie [w:] Borkowska S. (red.), Programy praca - życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa.
  3. Klikauer T. (2002), Relations Industrielles/Industrial Relations, Vol. 57, No. 4.
  4. Lockwood D. (1964), Social Integration and System Integration [w:] Zollschan G.K., Hirsh H.W, (eds.), Exploration in Social Change, Routledge, London.
  5. Morawski W. (2006), Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji [w:] Kleer J., Kondratowicz A. (red.), Wkład transformacji do teorii ekonomii, CEDWU, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu