BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek Włodzimierz
Tytuł
Menedżer jako facylitator
The Manager as a Facilitator
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 47-57, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Funkcje kierownicze, Menedżer, Menedżer skuteczny
Managerial functions, Manager, Effective manager
Abstrakt
W artykule autor podejmuje próbę opisu roli menedżera-facylitatora w kontekście jego funkcjonowania we współczesnej organizacji. Odwołując się do jednej z ważniejszych potrzeb "rozwoju osobistego i profesjonalnego", występującej powszechnie wśród pracowników, pokazuje wszechstronną przydatność profesjonalnego facylitatora wspierającego ich rozwój. Omawiane w artykule tezy są dobrze udokumentowane w świetle cytowanych badań naukowych, których szczegółowe opisy możemy znaleźć w bogatym przeglądzie literatury naukowej. (abstrakt oryginalny)

In the following article, the author attempts to describe the role of the manager-facilitator in the context of contemporary organizations. Basing arguments on one of the most important needs commonly found among employees-i.e. "personal and professional development"—the author illustrates the universal usefulness of a professional facilitator in supporting development. Premises discussed in the article are well documented in light of cited scientific research whose detailed descriptions may be found in the wealth of scientific literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J. (1996), How to be better of motivating people, Kogan Page, London.
 2. Argyris C., Schon D. (1978), Organizational Learning: A theory of action perspective, Reading, Addison Wesley, Mass.
 3. Briggs K.C., Myers I.E. (1977), Myers-Briggs Type Indicator, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA.
 4. Couprie D. (1998), The Art of Team Building, Software Engineering Research Network, University of Calgary.
 5. Denny R. (1999), Motywowanie do zwycięstwa, czyli jak działać efektywniej. Sprawdzone techniki, IFC Press, Warszawa.
 6. Garratt R. (1987), The learning Organization, Fontana, London.
 7. Geyer P. (2003), Teaching Teams about Type [@]ww.petergeyer.com.au/library/Teaching Teams.pdf.
 8. Halprin L., Burns J. (1974), Taking Part: A Workshop Approach to Collective Creativity, MIT Press, Cambridge, Mass.
 9. Handy R. (1985), Gods of Management, Pan Books, London.
 10. Handy R. (1999), Understanding Organizations, Penguin Books, London.
 11. Heron J. (1990), Helping the Client: A creative practical guide, Sage, London.
 12. Heron J. (1993), Group Facilitation: Theories and Models for Practice, Kogan Page, London.
 13. Heron J. (2002), The Complete Facilitator's Handbook, Kogan Page, London.
 14. Hirsh S.K. (1992), Introduction to Type and Teams, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA.
 15. Little R. (2001), The Role of the Facilitator. Critical Readings, Impact Dtg. and St.Martin* s College of Lancaster University, UK.
 16. Mądry J., Niemczyk A., Szczepanik R. (2005), Polska Mapa Motywacji- Wyniki Badania, „Personel i Zarządzanie", nr 3.
 17. Rogers C., Freiberg H J. (1993), Freedom to Learn, Merrill, New York.
 18. Schon D.A. (1983), The Reflective Practicioner: How Professional think in action. 'Kasie Books, New York.
 19. Thiagarajan S. (1998), The secrets of successful facilitators. Materials from workshop by Thiagi Inc., Bloomington, Indiana.
 20. Thiagarajan S., Thiagarajan R. (1999), Facilitator's Toolkit, Bloomington, Indiana: Workshops by Thiagi.
 21. Widerman R.M. (2003), Project Teamwork, Personality Profiles and the Population at Large: Do we have enough of the right kind of people?, AEW Services, Vancouver, BC.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu