BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stosik Aneta, Zarzycki Piotr, Grobelny Jacek
Tytuł
Specyfika funkcjonowania schronisk górskich w świetle zmian otoczenia gospodarczego i dynamiki rozwoju sektora turystyki w Polsce
The Mountain Hostess Organization in Perspective of Environment Changes and Dynamic Tourist Sector Development
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 303-309, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Turystyka, Czynniki rozwoju turystyki, Formy organizacyjne w turystyce, Organizacje turystyczne
Tourism, Tourism development factor, Organisational form in tourism, Tourism organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyfikę organizacji i zarządzania w odniesieniu do wybranych instytucji turystycznych w Polsce w świetle dynamiki zmian otoczenia oraz wskazano na konieczne kierunki rozwoju i działań dostosowawczych w kontekście wymogów i standardów gospodarki rynkowej. Dokonano diagnozy stanu 54 obiektów turystycznych pięciu wyraźnie zarysowujących się obszarów górskich Polski, tj. Sudetów, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz Tatr i Bieszczad. (skróc. oryg. streszcz.)

The article includes organizational and management specification in chosen polish tourist institutions from the perspective of dynamic changes environment. It's cover also the idea organizational progress walking by in new trend's and standards of market economy. Article shows diagnosis 54 tourist subjects of five well marked polish mountain arias; Sudety, Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Tatry and Bieszczady. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa.
 2. Fischbach J. (1985), Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Bieszczadzkim Parku Narodowym i jego najbliższym otoczeniu, Materiały Seminarium Instytutu Turystyki Głównego Komitetu Turystyki, Jabłonna.
 3. Jawor L, Szych M. (1978), Wstępne badania struktury socjalnej wypoczywających w niektórych schroniskach tatrzańskich w sezonie letnim, Materiały II Konferencji Naukowej, Monografie nr 93, AWF, Poznań.
 4. Mirek Z. (1997), Góry i turystyka górska wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, "Wierchy", nr 63.
 5. Morawska-Nowak, B. (1994), Schroniska tatrzańskie, [w:] Schroniska górskie, red. M. Staffa, Materiały Sympozjum na 120 rocznicę budowy pierwszego schroniska Towarzystwa Tatrzańskiego, Wyd. Sudety, Kraków.
 6. Panasiuk A. (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa turystyczne w projektach Narodowego Planu Rozwoju i Strategü Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 35.
 7. Staffa M. (1994), Schroniska sudeckie, [w:] Schroniska górskie, red. M. Staffa, Materiały Sympozjum na 120 rocznicę budowy pierwszego schroniska Towarzystwa Tatrzańskiego, Wyd. Sudety, Kraków.
 8. Staffa M. (1999), Turystyka górska, "Wierchy", nr 65.
 9. Stosik A, Zarzycki P. (2006), Zasoby kadrowe polskich schronisk górskich wobec rozwoju turystyki międzynarodowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1130, AE, Wrocław.
 10. Świaniewicz P. (1998), Ruch turystyczny w Bieszczadach w miesiącach letnich w latach 1984-1986, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, nr 2 (84), Warszawa.
 11. Targalski J. (1996), System innowacji i przedsiębiorczości w województwie krakowskim, [w:] Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości rozwoju, Kraków.
 12. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw (2006), red. A. Bielawska, Zeszyty Naukowe nr 427, Wyd. Uniwersytet Szczeciński.
 13. Zarzycki P., Stosik A. (2006), Wybrane elementy zarządzania w instytucjach turystyki górskiej w świetle strategii rozwoju turystyki i dynamiki zmian otoczenia gospodarczego w Polsce, [w;] Humen Movement, (praca złożona do druku), Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu