BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczydło Beata
Tytuł
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem
Effectiveness Management of the Company
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 323-329, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Menedżer skuteczny, Pomiar efektywności
Enterprises, Enterprise management, Effective manager, Efficiency measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienia związane ze współczesnym zarządzaniem organizacją. Przeanalizowano kategorie działań skierowanych na zasoby organizacji, których zamiarem jest osiąganie celów organizacji w sposób efektywny. Skupiono się na skuteczności, poziomach jej podnoszenia oraz determinantach jej pomiaru w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

The main idea of this paper is to explain what is effectiveness management of the company in sail changing market conditions. The paper presents some results of literature studies, market research and own experience connected with discussing problem. Effectiveness management takes care of aims and results, not exactly on methods. It should based on companies characterization and market conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniok H. i in. (2004), Metody sprawnego zarządzania. Planowanie, motywowanie, organizowanie, kontrola, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 2. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 3. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 4. Machaczka J. (1999), Podstawy zarządzania, AE, Kraków.
 5. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza, PWN, War- szawa-Kraków.
 6. Matwiejczuk R. (2000), Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 7. Pene J. (2000), Menedżer w uczącej się organizacji, Wydawca "Menadżer", Łódź.
 8. Pene J. (2001), Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 9. Pene J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania. Kierowanie firmą z myślą o jutrze i procesach integracji z Unią Europejską, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Podstawy marketingu (2003), red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
 11. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Skalik J. (2005), Szansę i zagrożenia aplikacji współczesnych koncepcji i metod zarządzania, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1092, AE, Wrocław.
 13. Skuteczność różnych stylów zarządzania (2000), "Zarządzanie na Świecie", nr 6, [za:] D. Goleman (2000), Leadership that Gets Results, "Harvard Busmess Review", marzec-kwiecień.
 14. Stoner J.A.F., Wankel C. (1994), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 15. Wszechstronne doskonalenie działalności z pomocą Balanced Scorecard (2000), "Zarządzanie na Świecie", nr 9, [za:] A. Kappler (2000), Balanced Scorecard, "io Management", Kappler Unternehmensberatung, nr 7-8.
 16. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody (2000), red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu