BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzynek Łukasz
Tytuł
Wpływ turbulencji otoczenia na dynamikę zmian w organizacji
The Influence of the Turbulence of Surroundings on the Dynamics of Changes in the Organization
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 330-337, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Otoczenie przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacyjna
Organisational change, Enterprise environment, Organizational flexibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono zagadnienie dynamiki zmian w przedsiębiorstwie. Przedstawiono atrybuty tych zmian - atrybut otoczenia czyli turbulencja oraz atrybut organizacji, który jest odpowiedzią na turbulencję otoczenia, czyli elastyczność organizacji.

The skills of the organization, consisting in immediate responses to changes generated in surrounding and anticipating future changes, is the feature conditioning its prosperity on the market. Quick answers, undertaken immediately define the elasticity of the organization i.e. the ability of quicker responses in comparison with the competition answers. Giving quick answers, in the form of immediately undertaken actions, results in giving answers at the earliest time before the competition i do the same. The dynamics of changes at the organization from one side depends from the turbulence of surroundings, that is from the attributive conditions of his functioning, but from the ond side the dynamic of changes depends from the possessed by the organization abilities to make inges in quick succession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
 2. Eppink D.J. (1998), Planning for Strategic Flexibility, "Long Range Planning".
 3. Koziński J., Listwan T. (2005), Podstawy zarządzania organizacją, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wrocław-Poznań.
 4. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
 5. Kożuch B. (2000), Zarządzanie. Podstawowe zasady i funkcje, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 6. Krupski R. (2004), Przedsiębiorstwo w ruchu, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu, Zmiana a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1045, AE, Wrocław.
 7. Osbert-Pocìecha G. (2004), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (116).
 8. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Placet, Warszawa.
 9. Penc J. (2003), Zarządzanie w zmieniającym sic otoczeniu, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 10. Penc J. (2005), Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Skrzypek E. (2001), Wpływ zintegrowanego zarządzania na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie, [w:] Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, red. E. Skrzypek, Wyd. UMCS, Lublin.
 12. Stańczyk-Hugiet E. (2005), Informacja jako instrument zarządzania ryzykiem w relacjach organizacji z otoczeniem [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, TNOiK, Bydgoszcz.
 13. Sull D.N. (1999), Why Good Companies Go Bad, "Harvard Business Review", nr 4.
 14. Wawrzynek Ł. (2005), Diagnozowanie kryzysu w organizacji, rozprawa doktorska, Wrocław.
 15. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody (1999), red. R. Krupski, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu